Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Vrijstelling onder PSD2

Factsheet

Gepubliceerd: 15 september 2018

Bekijk eerdere versies in het archief

De implementatie van de PSD2 is ook van betekenis voor vrijgestelde betaaldienstverleners en vrijgestelde elektronischgeldinstellingen.

Uit het huidige implementatievoorstel volgt dat de registratie van betaaldienstverleners of elektronischgeldinstellingen die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht onder de huidige richtlijn voor betaaldiensten tot 13 januari 2019 van toepassing blijft. De vrijstelling, en de registratie daarvan in het openbaar register, blijft na 13 januari 2019 gelden indien DNB over het bewijs beschikt dat aan de vrijstellingseisen onder PSD2 wordt voldaan.

Vrijgestelde betaaldienstverleners en vrijgestelde elektronischgeldinstellingen kunnen tot uiterlijk op 1 december 2018 het bewijs aanleveren waaruit blijkt dat de onderneming aan de vrijstellingseisen onder PSD2 voldoet. Deze vrijstellingseisen verschillen overigens inhoudelijk niet van de huidige eisen. Dit betekent dat het bewijs naar verwachting zal bestaan uit stukken die eerder naar DNB zijn gestuurd bij uw verzoek om als vrijgestelde betaaldienstverlener te worden ingeschreven in het openbaar register, dan wel informatie die u daarna heeft toegezonden omdat de bij dit verzoek geleverde informatie is gewijzigd. Het bewijs kan worden aangeleverd via het indienen van een kennisgevingsformulier op het Digitaal Loket Toezicht van DNB. Dit formulier is te vinden op onze website.

Indien DNB op 13 januari 2019 niet aan de hand van de bewijsstukken heeft kunnen vaststellen dat de instelling aan de relevante eisen voldoet, dan wordt de instelling uitgeschreven uit het openbaar register. In dat geval moeten de activiteiten zo spoedig mogelijk gestaakt worden of worden gelegaliseerd (bijvoorbeeld door deze te wijzigen of daarvoor een vergunning te verkrijgen).