Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling

Wet- en regelgeving

Gepubliceerd: 01 januari 2007

Bekijk eerdere versies in het archief

De ministeriële Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling (Regeling Pw en Wvb) bevat regels voor zowel (beroeps)pensioenfondsen als verzekeraars en geeft zowel invulling aan bepalingen uit het financiële toetsingskader als aan overige bepalingen.

Deze regels hebben onder andere betrekking op:

  • aanwijzing van categorieën personen als werknemers in de zin van de Pensioenwet;
  • begroting, het jaarverslag en jaarrekening van de toezichthouders;
  • rekenregels waardeoverdracht;
  • rekenregels met betrekking tot de vaststelling van het vereist eigen vermogen;
  • rekenregels met betrekking tot de continuïteitsanalyse.

Ontdek gerelateerde artikelen