Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

30 oktober 2017 Toezicht Toezichtlabel Wet- en regelgeving

Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb)

De Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb) bevat bepalingen ten aanzien van beroepspensioenregelingen. Aan deze regelingen kunnen alleen vrije beroepsbeoefenaars en werknemers meedoen die in bepaalde sectoren werken. De meest bekende zijn huisartsen, verloskundigen, tandartsen en medisch specialisten.

De Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb) regelt voor beroepspensioenregelingen wat de Pensioenwet regelt voor alle andere pensioenregelingen. De Wvb is als het ware het ‘spiegelbeeld’ van de Pensioenwet (Pw). Vanwege de gelijkenis tussen de twee wetten hangen de algemene maatregelen van bestuur en lagere regelingen die op dit terrein tot stand zijn gebracht, zowel onder de Pw als onder de Wvb. Daarnaast bevat de Wvb ook regels die zorgen dat sommige beroepsbeoefenaars verplicht moeten deelnemen aan de pensioenregeling van hun beroepsgroep.

Sector(en)

  • Pensioenfondsen
  • Premiepensioeninstellingen