Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Besluit aanwijzing toezichthouders DNB

Factsheet

Gepubliceerd: 01 januari 2007

Bekijk eerdere versies in het archief

Het besluit aanwijzing toezichthouders strekt ertoe de medewerkers van De Nederlandsche Bank (DNB) aan te wijzen die zijn belast met het toezicht op de naleving van de Wet op het financieel toezicht, de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling.

Op grond van dit besluit hebben aangewezen medewerkers van DNB de status van toezichthouder, in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De aangewezen medewerkers vanDNBbeschikken daarmee over de bevoegdheden die zijn neergelegd in afdeling 5.2 van de Awb.