Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

01 januari 2007 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

Besluit aanwijzing toezichthouders DNB

Het besluit aanwijzing toezichthouders strekt ertoe de medewerkers van De Nederlandsche Bank (DNB) aan te wijzen die zijn belast met het toezicht op de naleving van de Wet op het financieel toezicht, de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling.

Op grond van dit besluit hebben aangewezen medewerkers van DNB de status van toezichthouder, in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De aangewezen medewerkers vanDNBbeschikken daarmee over de bevoegdheden die zijn neergelegd in afdeling 5.2 van de Awb.

Sector(en)

  • Banken
  • Beleggingsinstellingen
  • Beleggingsondernemingen
  • Clearinginstellingen
  • Elektronischgeldinstellingen
  • Pensioenfondsen
  • Verzekeraars