Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Besluit prudentiële regels Wft (Bpr)

Factsheet

Gepubliceerd: 26 februari 2019

Bekijk eerdere versies in het archief

In het Besluit prudentiële regels Wft worden bepalingen van deel 3 van de Wft, het Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen uitgewerkt. De regels in dit Besluit zijn van toepassing op vergunninghoudende en onder toezichtstaande financiële ondernemingen die werkzaam zijn op de financiële markten. 

In de hoofdstukken 1 t/m 16 van het Besluit zijn de volgende regels opgenomen:

 • Hoofdstuk 1: definitiebepalingen
 • Hoofdstuk 2 en 3: onderwerpen van algemene aard, zoals de betrouwbaarheid en de integere bedrijfsvoering
 • Hoofdstuk 4: met betrekking tot de beheerste bedrijfsoefening
 • Hoofdstuk 5: over het uitbesteden van werkzaamheden ◾Hoofdstuk 5a: over het instemmingsvereiste ten aanzien van centrale tegenpartijen en centrale effectenbewaarinstellingen
 • Hoofdstuk 6: met betrekking tot het melden van die wijzigingen
  • Hoofdstuk 6a: over het veilig stellen van geldmiddelen en het verlenen van krediet door betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen met zetel in Nederland
  • Hoofdstuk 6b: over geregistreerde gedekte obligaties
 • Hoofdstuk 7 en 8: over verzekering bijkomende risico’s en de vertegenwoordiging
 • Hoofdstuk 9 t/m 12a: de prudentiële regels met betrekking tot het minimumvermogen, solvabiliteit, liquiditeit, kapitaalbuffer, technische voorzieningen en het beleggingsbeleid van premiepensioeninstellingen
 • Hoofdstuk 13: over rapportage
 • Hoofdstuk 13a: over het verlenen van afwikkeldiensten
 • Hoofdstuk 14: betreffende meldingsplicht van de controlerend accountant en de actuaris;
 • Hoofdstuk 15: betreffende nadere invulling van enkele artikelen in de Wft over gekwalificeerde deelnemingen
  • Hoofdstuk 15a: over het verlenen van betaaldiensten door tussenkomst van een betaaldienstagent
 • Hoofdstuk 16: enkele slotbepalingen van de regeling