Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Besluit reikwijdtebepalingen Wft

Gepubliceerd: 01 januari 2017

Bekijk eerdere versies in het archief

Dit Besluit reikwijdtebepalingen Wft strekt tot uitvoering van bepalingen in de Wet op het financieel toezicht (de wet), ter zake van de reikwijdte van de wet met betrekking, schade­verzekeraars die exportkredietverzekeringen sluiten voor rekening of met garantie van de Staat, kleine natura-uitvaartverzekeraars en schade­verzekeraars met zetel in Zwitserland. Tevens bevat het Besluit bepalingen met betrekking tot ontheffingen (ten aanzien van het aantrekken van opvorderbare gelden) en met betrekking tot ondertoezichtstelling van financiële instellingen.

Het Besluit reikwijdtebepalingen Wft omvat:

  • een uitzondering van de toepassing van bepaalde regels voor (schade)verzekeraars met geringe omvang of activiteiten als bedoeld in artikel 1:10 Wft;

  • afwijkende regels voor Zwitserse schadeverzekeraars als bedoeld in artikel 1:11 Wft;

  • regels voor de houder van een door De Nederlandsche Bank (DNB) te verlenen ontheffing van het verbod, bedoeld in artikel 3:5, eerste lid Wft voor instellingen waarvan de verplichtingen gegarandeerd worden door een entiteit als bedoeld in artikel 27, eerste lid van het Besluit; en

  • regels betreffende de gegevens waarvan opgave moet worden gedaan bij een aanvraag voor een verklaring van ondertoezichtstelling financiële instellingen als bedoeld in artikel 3:110 Wft.