Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

02 februari 2021 Toezicht
Entree DNB Toorop gebouw

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 31 augustus 2020 een last onder dwangsom aan de heer J.H. Wille (Wille) opgelegd. Deze last onder dwangsom is opgelegd, omdat Wille zonder een daartoe vereiste vergunning van DNB beroeps- of bedrijfsmatig trustdiensten verleent.

Overtreding

DNB heeft vastgesteld dat Wille artikel 3, eerste lid, van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) overtreedt door beroeps- of bedrijfsmatig trustdiensten te verlenen zonder een daartoe vereiste vergunning van DNB. DNB heeft hiervoor op 31 augustus 2020 een last onder dwangsom opgelegd. Deze last onder dwangsom is opgelegd om ervoor te zorgen dat Wille de overtreding van artikel 3, eerste lid, van de Wtt 2018 volledig beëindigt door niet langer zonder een daartoe door DNB verleende vergunning beroeps- of bedrijfsmatig trustdiensten te verlenen. Wille heeft tot op heden niet volledig aan deze last voldaan, waardoor Wille sinds 30 september 2020 dwangsommen verbeurt.

Het doel van de Wtt 2018 is het bevorderen van de integriteit van het financiële stelsel door de trustdienstverlening in Nederland te reguleren. Om dit doel te bereiken, is onder meer voorzien in gereguleerde toetreding tot de markt door middel van een vergunningstelsel waarbij de vergunninghoudende trustkantoren als poortwachter fungeren. Wille heeft zich onttrokken aan het toezicht van DNB door actief te zijn op de gereguleerde markt zonder daarbij de toepasselijke markttoetredingsbepalingen in acht te nemen. Door beroeps- of bedrijfsmatig trustdiensten te verlenen - zonder te beschikken over een daartoe vereiste vergunning van DNB - heeft Wille de doelen van de Wtt 2018 in gevaar gebracht.

Op 9 oktober 2020 heeft Wille bezwaar gemaakt tegen de opgelegde last onder dwangsom. DNB zal de beslissing op bezwaar, alsmede de uitkomst daarvan, publiceren op haar website.

Procesverloop

Fase

Datum

Uitkomst

Last onder dwangsom

31 augustus 2020

 

Indiening bezwaarschrift  

9 oktober 2020

 

Beslissing op bezwaar

In behandeling

 

Lees hier het besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom, met uitzondering van vertrouwelijke gegevens. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de informatiedesk van DNB: 0800 -020 1068 (gratis).

Besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom als bedoeld in artikel 48 van de Wtt 2018 aan de heer J.H. Wille

395KB PDF
Download