Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

03 december 2020 Algemeen
Cash betalen

In de meeste winkels hebben consumenten in 2020 nog de keuze hoe zij hun aankopen wensen af te rekenen. In onderzoek in opdracht van DNB geven bijna alle winkeliers aan zowel contant geld (96%) als pin (92%) te accepteren. Wel heeft bijna twee derde een voorkeur voor de pinpas en ontmoedigt een vijfde het gebruik van contant geld, soms uit angst voor verspreiding van het COVID-19 virus. Het is echter veilig om te betalen met contant geld.

Winkeliers verwachten dat de acceptatie van contant geld in de komende jaren geleidelijk zal teruglopen. Sommigen hebben al besloten om af te stappen van contant geld. 

Brede acceptatie van contant en pin

In het onderzoek onder ruim duizend winkeliers geeft 92% aan meer dan één betaalmiddel te accepteren. Naast contant geld wordt de pinpas ook steeds breder geaccepteerd. Dit geeft consumenten de keuze hoe zij willen betalen en biedt winkeliers een terugvaloptie mocht één van de betaalmiddelen tijdelijk uitvallen. De acceptatie van contant geld is echter in de loop der jaren geleidelijk gedaald naar 96% in 2020, terwijl die van pinnen juist recent sterk gestegen is. In 2020 accepteert 92% van de winkeliers de pinpas, terwijl dat in 2019 87% was (zie figuur 1). Deze uitkomsten uit de telefonische enquête worden in het eerste kwartaal van 2021 in de praktijk getoetst via een veldonderzoek.

Acceptatie betaalmiddelen winkeliers in Nederland

Twee op de drie winkeliers zien het liefst dat hun klanten de boodschappen met de pinpas afrekenen. Dit zijn vooral de grootwinkelbedrijven (sector grootschalige detailhandel, zoals supermarktketens) en pompstations (zie figuur 2). Winkeliers in deze twee sectoren zijn met een aandeel van respectievelijk 62% en 50% dan ook het meest actief in het aanmoedigen van hun klanten om met de pin te betalen. Dit gebeurt meestal via een verzoek op een sticker of bordje en/of de vraag ‘betaalt u met de pinpas?’ door het kassapersoneel. Veiligheid en gemak zijn voor winkeliers redenen om te kiezen voor pin. Daarop aansluitend geven winkeliers het signaal dat de tijdelijke sluiting van een deel van de afstortautomaten als zeer hinderlijk wordt ervaren hetgeen mogelijk ook de voorkeur voor de pinpas heeft beïnvloed.

Voorkeur voor een betaalmiddel (n=999)

Toekomstverwachtingen acceptatie contant geld

De verwachting is dat winkeliers de komende jaren vaker de betaalkeuze voor hun klanten gaan maken om de boodschappen elektronisch af te rekenen. Op dit moment accepteert 4% van de winkeliers alleen betalingen met een pinpas. Binnen deze groep zijn het vaak startende ondernemers (51%) die hiervoor kiezen. Voor 21% gaf COVID-19 de doorslag om over te stappen op pin-only. Daar komt bij dat 3% van de respondenten die nu nog wel contant geld accepteert, overweegt om binnen 12 maanden afscheid te nemen van deze betaalkeuze. Van de ondervraagden verwacht 9% over vijf jaar geen cash meer te accepteren (zie figuur 3). Dit zijn vooral de ondernemers uit de sectoren ambulante handel (11%) en horeca (14%).

Toekomstige acceptatie contant geld (n=1.021)
Reden om acceptatie contant geld aan te passen sinds corona (n=259)

Update inzake acceptatie van contant geld door toonbankinstellingen

405KB PDF
Download