Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Blog Maarten Gelderman - Een boef mag nog steeds autorijden

Blog

Gepubliceerd: 04 augustus 2022

Vogel in spiegel

Een boef mag nog steeds autorijden, maar als bestuurder van een financiële instelling willen we geen boeven. En dus kunnen we rijbewijzen afnemen, een vergaande stap. Hoe dat zit?

Toezichthouden doe je niet alleen. Iedere week zitten de directieleden en divisiedirecteuren die verantwoordelijk zijn voor het toezicht bij elkaar in een overleg met de toepasselijke naam Toezichtraad. Belangrijke besluiten gaan vanzelfsprekend langs die raad, maar minstens zo belangrijk is dat het een kans biedt om lastige keuzes met collega’s te bespreken. Lastige keuzes zijn er natuurlijk in het toezicht te over, maar een categorie lastige beslissingen springt eruit. Het al dan niet wegsturen van een bestuurder van een financiële instelling. Hoe werkt dat ook al weer?

Rijbewijs

Nieuwe bestuurders van een financiële instelling, zoals een bank, pensioenfonds of verzekeraar, worden altijd door DNB getoetst. Bij zo'n toetsing wordt gekeken of de bestuurder ‘geschikt en betrouwbaar’ is of in het Engels, ‘fit and proper’. Is het oordeel positief, dan heeft de bestuurder bij wijze van spreken van de toezichthouder zijn rijbewijs ontvangen en mag plaatsnemen achter het stuurwiel.

Nu is het bezit van een rijbewijs helaas geen garantie dat iemand geen ongelukken maakt. Bij tijd en wijle is er dus aanleiding om nog eens te kijken of we het rijbewijs van de bestuurder niet moeten intrekken: een hertoetsing. Dat kan zijn omdat er bij de instelling waar de bestuurder verantwoordelijk is fouten worden gemaakt. Zeker als die zo ernstig zijn dat we overgaan tot het geven van bijvoorbeeld een boete, kan dat een teken zijn dat de bestuurder toch niet zo rijvaardig is als we hadden gedacht. Ook nieuwe informatie uit andere bronnen kan een reden zijn om te kijken of we het rijbewijs moeten intrekken. Bijvoorbeeld wanneer een bestuurder in aanraking komt met justitie. Dat kan een teken zijn dat de bestuurder misschien wel bekwaam, maar niet betrouwbaar is. In dat opzicht verschilt ons rijbewijs van het roze kaartje. Een boef mag nog steeds autorijden, maar als bestuurder van een financiële instelling willen we geen boeven.

Brokkenpiloot

Een automobilist raakt niet bij de eerste de beste overtreding zijn rijbewijs kwijt en hetzelfde geldt voor de bestuurder van een financiële instelling. Wie een keer met 35 kilometer per uur door een woonwijk rijdt waar je echt maar 30 mag, verdient vast een bekeuring, maar daar blijft het bij. Als iemand met 70 kilometer per uur over een woonerf met spelende kinderen rijdt, wordt het echter de hoogste tijd de samenleving tegen deze brokkenpiloot te beschermen. Zo werkt het ook in de financiële sector, als een instelling een keer een boete krijgt voor het te laat inleveren van een rapportage, gaan we echt niet tot hertoetsing over. Als dit kwartaal-na-kwartaal het geval is waarschijnlijk wel, en wanneer er sprake is van ernstige en opzettelijke overtredingen hoeven we al helemaal niet te twijfelen.

Wijze raad

Nu vraagt u zich misschien af waarom ik in de eerste alinea het al dan niet wegsturen van een bestuurder een lastige beslissing noemde. Dat zit zo. Wanneer een hertoetsing naar de Toezichtraad gaat, is het meestal een twijfelgeval. Immers, bij ernstige overtredingen wacht de bestuurder in de praktijk de uitkomst van een hertoetsing niet af, maar stapt meestal uit zichzelf op. Wanneer de hertoetsing laat zien dat het allemaal wel meevalt, komt de Toezichtraad ook niet aan zet. Ja, de bestuurder reed te hard, maar dat was omdat hij met een ziek kind achter in de auto op weg was naar het ziekenhuis. De bekeuring is nog steeds terecht, maar rijbewijs intrekken gaat wel heel ver. In de Toezichtraad bespreken we de tussengevallen. De bestuurder heeft dan wel duidelijk te hard gereden over het woonerf, maar er is geen indicatie dat er ook kinderen aan het spelen waren. Wat doe je dan? Toetsingen gaan over mensen en zijn dus zo vertrouwelijk dat je niet even met een derde kunt sparren, dat kan ook binnen DNB maar met een heel beperkte kring mensen. Wijze raad haal je dan bij de Toezichtraad.

Maarten Gelderman

Maarten Gelderman

Divisiedirecteur

Toezicht

Toezichtblog

Maarten Gelderman is bij DNB verantwoordelijk voor een breed pakket aan taken. Van het bestrijden van financieel economische criminaliteit zoals witwassen, en de toetsingen van nieuwe bestuurders en commissarissen, tot toezicht op het gedrag en de cultuur in een organisatie. Ook de vergunningverlening voor financiële partijen en het optreden (‘interventie en handhaving’) als regels in de sector worden overtreden, vallen eronder. In zijn blog vertelt hij wat hem opvalt in zijn dagelijks werk.

Ontdek gerelateerde artikelen