Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Waarom we soms buikpijn hebben van het toezicht op crypto’s

Blog

Gepubliceerd: 17 februari 2023

Kat op de bank

Het is een van de gespreksonderwerpen op feestjes: crypto’s. ‘Heb jij ze eigenlijk?’ Die vraag kwam deze week in de Tweede Kamer niet voorbij, maar wel waarom we soms buikpijn hebben van het toezicht op crypto’s. Maarten Gelderman, divisiedirecteur toezicht bij DNB legt het uit in zijn nieuwe blog.

Als toezichthouder zijn wij geregeld in Den Haag te vinden en niet alleen omdat daar een aantal onder ons toezicht staande instellingen gevestigd is. We hebben ook frequent contact met de ministeries en, iets minder vaak, met de Tweede Kamer.

Afgelopen woensdag was het weer zover. Naar aanleiding van de onrust in cryptoland had de Vaste Kamercommissie Financiën ons uitgenodigd voor een Technische Briefing over het toezicht op de cryptomarkten. Dus samen met collega’s Johan de Groot en Mirjam Slokker van de AFM en DNB-collega Petra Vriend togen wij naar Den Haag.

Vreemde eend

Dat doen we natuurlijk niet zonder voorbereiding. We zorgen dat we onze feiten op een rij hebben staan om de Kamerleden zo goed mogelijk te informeren. We bereiden een hele set vragen voor en zorgen dat we daarop een antwoord gereed hebben. Vervolgens weten de Kamerleden ons altijd weer te verrassen met vragen waarover we niet hadden nagedacht, maar ook dat hoort erbij.

We denken vooraf ook na over onze eigen boodschappen. In dit geval vonden wij het heel belangrijk voor het voetlicht te brengen dat het toezicht op crypto-instellingen een vreemde eend in de bijt van het toezicht is.

Buikpijn

Hoe zit dat dan? Nou, bij vrijwel alle instellingen die onder ons toezicht staan houden wij, kort gezegd, toezicht in het belang van spaarders, verzekerden en deelnemers. Het cryptotoezicht is veel beperkter. Bij geregistreerde crypto-aanbieders kijken we met name of ze aan hun verplichtingen voor het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering kunnen voldoen. De belangen van klanten en het tegengaan van marktmisbruik zijn geen onderdeel van dat ‘Wwft-toezicht’: op basis van de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Dat is niet omdat we dat niet willen, maar omdat we daar geen wettelijk mandaat voor hebben en daar hebben we soms echt wel buikpijn van. Dat een cryptopartij geregistreerd is bij DNB kan toch de indruk wekken dat we ook op andere gebieden dan de Wwft toezicht houden.

Verzuchting

Wat we de Kamerleden gelukkig ook konden vertellen is dat hier wel positieve ontwikkelingen zijn. Er is Europese regelgeving in de maak die belangrijke verbeteringen gaat brengen. Er komen meer instellingen onder toezicht en het toezicht wordt uitgebreider. Dan is het nog steeds niet zo degelijk als bij de traditionele financiële instellingen, maar wel al een stuk beter. Het probleem is natuurlijk wel dat we een paar jaar verder zijn voor de regels worden ingevoerd en in de tussentijd zijn consumenten niet of nauwelijks beschermd. Zoals een van de Kamerleden verzuchtte: ‘en als wij daar in Nederland zelf wat aan willen doen, zijn we ook weer een paar jaar verder, dus dat heeft ook weinig zin.’

Het is altijd best even spannend zo’n bezoekje aan de Tweede Kamer. Alles wat je zegt wordt live uitgezonden en woordelijk genotuleerd. Ook in de Tweede Kamer zijn wij als DNB-toezichthouders onderworpen aan geheimhoudingsregels, dus we moeten goed opletten wat we zeggen. Maar het is ook mooi dat we zo een kans hebben ons werk toe te lichten. Zeker over een onderwerp dat bij menig verjaardagsfeestje tot felle discussies leidt: wat vind je van de crypto? Heb jij ze eigenlijk?

Maarten Gelderman

Maarten Gelderman

Divisiedirecteur

Toezicht

Toezichtblog

Maarten Gelderman is bij DNB verantwoordelijk voor een breed pakket aan taken. Van het bestrijden van financieel economische criminaliteit zoals witwassen, en de toetsingen van nieuwe bestuurders en commissarissen, tot toezicht op het gedrag en de cultuur in een organisatie. Ook de vergunningverlening voor financiële partijen en het optreden (‘interventie en handhaving’) als regels in de sector worden overtreden, vallen eronder. In zijn blog vertelt hij wat hem opvalt in zijn dagelijks werk.

Ontdek gerelateerde artikelen