Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

IMF positief over Nederlandse financiële sector

Nieuws

Gepubliceerd: 03 april 2017

Toorop vanaf de waterkant

Het Nederlandse financiële stelsel is schokbestendig en het toezicht op de financiële instellingen is na de crisis versterkt. Dat zijn de hoofdconclusies van het reguliere vijfjaarlijkse Financial Sector Assessment Program (FSAP) dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) onlangs heeft afgerond.

Systeemrelevant financieel stelsel

Eens in de vijf jaar voert het IMF een FSAP uit in landen met een systeemrelevant financieel stelsel. Momenteel zijn dit er 29, waaronder ook Nederland. In een FSAP beoordelen experts van het IMF de financiële gezondheid van de individuele instellingen en de kwaliteit van het toezicht. Het onderzoek is onderdeel van de zogenoemde surveillance-taak van het IMF en heeft ten doel om door middel van regelmatige monitoring een bijdrage te leveren aan de financiële stabiliteit in de wereld. De onderzoeksresultaten zijn vastgesteld door de Raad van Bewindvoerders van het IMF waarin alle landen die lid zijn van het IMF zijn vertegenwoordigd. De rapporten zijn terug te vinden op de IMF-website.

Banken stressbestendig

Het IMF oordeelt positief over de financiële weerbaarheid van de Nederlandse bankensector. Tot dit oordeel komen de experts op basis van eigen stresstesten waaraan Nederlandse banken werden onderworpen. Een dergelijke test simuleert de impact op de kapitaalpositie van (hypothetische) schokken. Hieruit wordt geconcludeerd dat de Nederlandse bankensector goed is gekapitaliseerd: alle banken blijven ver boven het minimumniveau van 7% kernkapitaal. Het IMF maakt daarbij de kanttekening dat de financiële hefboom (de verhouding tussen schuld en eigen vermogen) in de sector nog altijd relatief hoog is en adviseert om die reden de ongewogen kapitaalbuffers van banken verder te verhogen. Dit past bij het beleid van DNB om het ongewogen eigen vermogen van vier systeemrelevante banken te verhogen naar minimaal 4% van de bankbalans. Volgens het IMF zijn de lage renteomgeving, de hoge schuldniveaus van Nederlandse huishoudens en de afhankelijkheid van banken van marktfinanciering de grootste risico’s voor de financiële stabiliteit in Nederland.

Toezicht versterkt na de crisis

Het IMF concludeert ook dat er in antwoord op de crisis de afgelopen vijf jaar belangrijke en verstrekkende hervormingen zijn doorgevoerd in het toezicht op de financiële sector. Het IMF verwijst hierbij naar het optuigen van het gezamenlijke Europese toezicht- en resolutiemechanisme, het nieuwe toezichtraamwerk voor verzekeraars en de ontwikkeling van belangrijke instrumenten voor macroprudentieel toezicht. Het IMF roept de Nederlandse autoriteiten op om deze ingeslagen weg de komende jaren voort te zetten.

Aanbevelingen voor Nederland

Op basis van haar bevindingen doet het IMF een aantal belangrijke aanbevelingen aan de toezichtautoriteiten. Zo steunt het IMF het advies van het Nederlands Financieel Stabiliteitscomité (FSC) om de LTV-ratio (de verhouding tussen de hypotheeklening en het onderpand) na 2018 verder omlaag te brengen naar 90% en om de reeds ingezette afbouw van de hypotheekrenteaftrek te versnellen. Beide maatregelen zullen huishoudens weerbaarder maken tegen financiële schokken, zo meent het IMF.

Daarnaast roept het IMF de toezichthouders op om de ontwikkelingen in de kwetsbare verzekeringssector goed in de gaten te houden en verwelkomt zij het wetsvoorstel dat de afwikkelbaarheid van verzekeraars mogelijk moet maken. Het IMF adviseert verder om de operationele onafhankelijkheid van de toezichtautoriteiten te versterken. DNB zal in samenwerking met de regering en de AFM de opvolging van deze aanbevelingen verder vormgeven.

Ontdek gerelateerde artikelen