Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Aandeel pinbetalingen aan de kassa overschrijdt 60%-grens

Nieuws

Gepubliceerd: 29 oktober 2018

Toorop vanaf de waterkant

Het afgelopen halfjaar hebben consumenten 61% van hun aankopen bij winkels, benzinestations, horeca en andere gelegenheden betaald met de pinpas en 39% met contant geld. Daarmee zijn de streefwaarden van 60% pin - 40% contant bereikt, die banken en toonbankinstellingen in 2014 hebben afgesproken toen nog 60% contant en 40% met pin werd betaald. Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek naar de manier waarop consumenten aan de kassa betalen van Betaalvereniging Nederland en De Nederlandsche Bank. De afspraken om het gebruik van de pinpas te stimuleren zijn destijds gemaakt in het kader van het Convenant Betalingsverkeer om de veiligheid en de efficiency van het betalingsverkeer te verhogen.

In mei 2018 lag het aandeel pinbetalingen voor het eerst op 60%

Afgelopen mei hebben consumenten voor het eerst gedurende 12 opeenvolgende maanden gemiddeld 60% van hun aankopen aan de kassa betaald met hun pinpas en 40% met contant geld. Hiermee is de doelstelling van het Convenant Betalingsverkeer officieel bereikt. Hoewel consumenten in 2017 ook al eens 60% of meer van hun aankopen aan de kassa met de pinpas hadden afgerekend, lag het gemiddelde over het hele jaar met 58,1% nog onder de streefwaarde. Met inbegrip van het cijfer over juni blijkt dat in het eerste halfjaar van 2018 61% van de aankopen met pin en 39% met cash zijn betaald. Figuur 1 toont zowel het maandelijkse als het 12 maanden voortschrijdende gemiddelde in het aandeel pinbetalingen aan de kassa.

Figuur 1 - Aandeel pinbetalingen aan de kassa bereikt 60%-grens, 2017- 2018-H1

Figuur-1 Aandeel pinbetalingen

Gebruik pin het hoogst onder 19-24 jarigen

Hoewel de meeste bevolkingsgroepen meer pinnen dan contant betalen, zijn er wel duidelijke verschillen (Figuur 2). Jongeren tussen de 19-24 jaar zijn wat pingebruik betreft koploper in Nederland. Zij betaalden gedurende de eerste zes maanden van 2018 77% van hun aankopen met een pinpas en 23% contant. Ook was de toename van pin bij deze groep verreweg het sterkst (+9 procentpunten ten opzichte van het eerste halfjaar 2017). Vrouwen, 55-64-jarigen, middelbaaropgeleiden en academici zijn het afgelopen jaar ook beduidend vaker hun aankopen gaan pinnen (+ 4 procentpunten), maar onder 25-34 jarigen en laagopgeleiden was de toename beperkt (<1 procentpunt).

Figuur 2 - Pinnen heeft inmiddels bij bijna alle bevolkingsgroepen de overhand, 2018-H1

Fig 2 Aandeel pinbetalingen aan de kassa overschrijdt 60%-grens

De invoering van contactloos betalen in 2014 heeft bijgedragen aan de groei van pinnen. Gemiddeld betalen consumenten inmiddels ongeveer de helft van hun pinbetalingen contactloos. Op het totale aantal aankopen komt dat neer op drie op de tien contactloos. De groep 19-24-jarigen betaalt relatief het vaakst contactloos, namelijk bijna de helft van hun aankopen. 75-plussers en laagopgeleiden het minst, maar ook zij betalen al bijna één op hun vijf aankopen contactloos.

Voor het eerst meer pin dan contant in de horeca

Het gebruik van de pinpas en contant geld is nog steeds sterk afhankelijk van het marktsegment (figuur 3). De verschillen worden echter wel steeds kleiner. Zo wordt inmiddels bij 7 van de 12 onderscheiden marktsegmenten meer met pin dan met contant geld betaald. De horeca laat in het eerste halfjaar van 2018 voor het eerst een hoger aandeel pinbetalingen dan contant zien. De groei van pinnen was afgelopen jaar dan ook het sterkst in dit segment (+ 7 procentpunten ten opzichte van het eerste halfjaar van 2017), gevolgd door detailhandel non food (+ 5 procentpunten) en straatverkoop ( + 4 procentpunten) (Figuur 3). De horeca en de straatverkoop zijn marktsegmenten waar consumenten voorheen overwegend contant betaalden vanwege de lage bedragen en doordat pinacceptatie lange tijd geen gemeengoed was in deze sectoren. Met de komst van mobiele betaalterminals, in combinatie met de komst van contactloos betalen heeft het gebruik van de pinpas door consumenten in deze segmenten een vlucht genomen. In het afgelopen halfjaar betaalden consumenten namelijk in de horeca en in het straatverkoop tweemaal zo vaak contactloos met hun betaalpas dan contactrijk.

Figuur 3 - Bij meeste segmenten nu meer pin dan contant, 2018-H1

Fig 3 Aandeel pinbetalingen aan de kassa overschrijdt 60%-grens

Ontdek gerelateerde artikelen