Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Buitenlandse investeringen van en naar het VK duiken in de min

Nieuws

Gepubliceerd: 02 mei 2019

DNB Toorop aan het water

Na het Brexit referendum van juni 2016 zijn de directe buitenlandse investeringen van de EU naar het VK per saldo afgenomen. Dat geldt ook voor de Britse investeringen in de 27 EU-lidstaten. Sinds 2018K2 zijn de investeringsstromen tussen het VK en de EU - beide kanten op - in de min gedoken. Dit zien we sinds 2018K3 ook specifiek voor de Britse investeringen in Nederland en andersom.

VK belangrijke ontvanger van buitenlandse investeringen

Binnen de EU is het VK een relatief grote ontvanger van buitenlandse investeringen; in 2017 bedroegen de uitstaande investeringen 61% van het Britse BBP. Van de uitstaande buitenlandse investeringen in het VK was in 2017 43% afkomstig van andere EU landen. Noord-Amerika staat met een aandeel van 27% op de tweede plaats.

Brexit maakt VK minder aantrekkelijk voor buitenlandse investeringen

Internationale investeringsstromen zijn erg volatiel en aan enkele kwartaalcijfers kunnen geen harde conclusies worden verbonden over de gevolgen van Brexit. Toch is het interessant om te kijken hoe de investeringsstromen van en naar het VK zich sinds het Brexit referendum van juni 2016 hebben ontwikkeld.

Vanwege Brexit kan het VK een minder aantrekkelijke bestemming voor buitenlandse investeringen worden. Ten eerste verliest het VK met Brexit mogelijk de toegang tot de EU interne markt. Ten tweede wordt de rol van het VK in mondiale waardeketens bemoeilijkt door mogelijke handelsbarrières tussen het VK en de EU.

Figuur 1 laat zien dat de buitenlandse investeringen van de EU27 naar het VK en omgekeerd in de laatst beschikbare kwartalen lager liggen dan voor het referendum. Voor het referendum bedroeg de gemiddelde instroom in het VK ruim EUR 20 miljard per kwartaal. De laatste vier kwartalen (2017K4-2018K3) was er gemiddeld een uitstroom van ruim EUR 2 miljard per kwartaal. Voor de investeringen vanuit het VK naar de EU27 zien we een vergelijkbaar patroon: voor het referendum gemiddeld EUR 15 miljard per kwartaal instroom vanuit het VK, en de laatste vier kwartalen gemiddeld ruim EUR 3 miljard per kwartaal uitstroom terug naar het VK.

Investeringsstromen tussen EU27 en VK, 4-kwartaals gemiddelde, 2008-2018K3

Ook voor Nederland zijn de stromen de laatste kwartalen gemiddeld negatief (zie Figuur 2). De laatste vier kwartalen bedroegen de investeringen vanuit Nederland naar het VK gemiddeld EUR -3,1 miljard, en van het VK naar Nederland EUR -0,5 miljard. Voor het Brexit-referendum bedroegen beide stromen gemiddeld ongeveer EUR +3 miljard per kwartaal.

Investeringsstromen tussen NL en VK, 4-kwartaals gemiddelde, 2008-2018K3

Ontdek gerelateerde artikelen