Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Nederlandse financiële markt in trek bij nieuwkomers

Nieuws

Gepubliceerd: 10 april 2019

Toorop gebouw DNB vanaf de waterkant

Het afgelopen half jaar hebben veel nieuwe bedrijven bij DNB een aanvraag gedaan om toegang tot de Nederlandse financiële markt te krijgen. In totaal gaat het om ongeveer 35 (concept)aanvragen om een vergunning in onder meer de bankensector, de verzekeringssector en vooral in de sector van betaalinstellingen en elektronische geldinstellingen. Gelet op de belangstelling is de verwachting dat het aantal aanvragen nog zal toenemen. DNB is positief over de komst van deze nieuwe bedrijven die kunnen bijdragen aan een divers aanbod van financiële producten en diensten.

Toename

Er zijn meerdere oorzaken voor deze toegenomen belangstelling van nieuwe bedrijven voor de financiële sector in Nederland. Nieuwe wetgeving, zoals de PSD2, creëert ruimte aan nieuwe spelers op de financiële markt (nu circa 10 (concept)aanvragen). De economische groei in combinatie met technologische ontwikkelingen, brengt nieuwe bedrijven naar de financiële sector (nu circa 5 (concept)aanvragen). En ook als gevolg van de Brexit vestigen financiële instellingen zich in Nederland om toegang tot de Europese markt te houden. Het gaat hierbij om ongeveer 15 betaalinstellingen/elektronisch geldinstellingen en ongeveer 5 bedrijven uit andere sectoren. Daarnaast komt ook een aanzienlijk aantal beleggingsondernemingen naar Nederland, waarvoor de AFM de vergunning verleent.

Toetredingseisen voor een betrouwbare sector

DNB verwelkomt innovatieve partijen omdat Nederlandse consumenten en onze economie gebaat zijn bij een divers aanbod van financiële producten en dienstverleners. Wel is een zorgvuldig proces voor vergunningverlening nodig om te bepalen of deze partijen klaar zijn om in de financiële sector te opereren. Het is voor burgers en bedrijven belangrijk dat hun geld goed wordt beheerd, dat zorgvuldig wordt omgegaan met hun gegevens, dat de financiële producten ook beschikbaar zijn en functioneren zoals toegezegd en dat het bedrijf goed rekening houdt met hun belangen. Ze moeten er verder op kunnen vertrouwen dat als de instelling het niet redt, het bedrijf zorgvuldig wordt afgewikkeld, zodat geld en gegevens van de klanten niet in verkeerde handen vallen. Gezien de essentiële functie van financiële instellingen in de maatschappij, zijn daarvoor eisen vastgelegd in (internationale) wet- en regelgeving. DNB heeft de taak om bij vergunningverlening te toetsen of de financiële instelling aan deze eisen voldoet.

Nieuwe bedrijven

DNB ziet dat nieuwe bedrijven, vooral Fintech bedrijven, vaak tijd nodig hebben om hun bedrijfsvoering te laten aansluiten bij de eisen die in de financiële wereld gelden. Dat is goed te begrijpen, omdat de ondernemers meestal niet uit de financiële wereld afkomstig zijn. Deze bedrijven moeten voordat ze op de financiële markten van start gaan, laten zien dat ze dienstverlening kunnen bieden waar consumenten en het bedrijfsleven op kunnen vertrouwen. De specifieke digitale producten en diensten die Fintech-bedrijven aanbieden, brengen voor het publiek specifieke risico’s met zich mee. Die risico’s worden door toetsing voorafgaand aan de vergunningverlening beoordeeld. De praktijk leert hierbij dat vergunningaanvragers die zich goed hebben voorbereid op de eisen die aan financiële instellingen worden gesteld, aanzienlijk sneller een vergunning kan worden verleend dan aan aanvragers die dat niet hebben gedaan.

Financiële instellingen die vanwege de Brexit een vergunning in Nederland aanvragen, doen dat om hun diensten te kunnen blijven aanbieden op de Europese markt. Deze instellingen verplaatsen niet het hele bedrijf naar Nederland, maar slechts een klein deel van de activiteiten. Voor een Nederlandse vergunning is echter wel vereist dat een instelling hier zelfstandig kan functioneren en daarvoor niet afhankelijk is van het moederbedrijf. Dat betekent bijvoorbeeld dat het bedrijf in Nederland moet zijn voorzien van een bestuur met mandaat en deskundigheid, voldoende bemensing heeft om de activiteiten te kunnen beheersen en aansturen, en toegang heeft tot het nodige kapitaal. En het betekent dat ook vanuit Nederland goede afspraken moeten zijn gemaakt voor de beschikbaarheid van IT-systemen en voor databeveiliging. Ook bij deze bedrijven ziet DNB daarom dat zij tijd nodig hebben om te voldoen aan de toetredingseisen.

Vergunningproces

Juist omdat DNB vernieuwende bedrijven in de financiële sector verwelkomt, doet DNB er alles aan om het proces van vergunningverlening zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen. Voor nieuwkomers zijn er verschillende mogelijkheden om informatie in te winnen. Zo bieden DNB en de AFM in de InnovationHub de mogelijkheid om een laagdrempelig gesprek te voeren over de financiële sector en de bijbehorende wet- en regelgeving. Sinds half 2016 zijn hier meer dan 600 vragen behandeld. Ook is er uitgebreide informatie over de vergunningaanvraag te vinden op de website van DNB.

Ontdek gerelateerde artikelen