Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Vertraging loongroei op komst

Nieuws

Gepubliceerd: 22 oktober 2020

Heftruck

Als gevolg van de COVID-19-pandemie is de krapte op de arbeidsmarkt snel afgenomen. Desondanks rapporteerde het CBS een stijging van de cao-lonen van gemiddeld 3,0% in september. In nieuw afgesloten cao’s is de gewijzigde situatie op de arbeidsmarkt al wel zichtbaar. Naar verwachting neemt de door het CBS gemeten contractloonstijging pas begin volgend jaar af.

Grafiek 1 Loonontwikkelingen

De discrepantie tussen de cijfers van het CBS en de AWVN berust niet op een meetfout. Beide reeksen hebben een ander karakter en vertellen hun eigen verhaal. De cijfers van het CBS geven de stijging van de cao-lonen weer ten opzichte van een jaar eerder. Daarin worden dus ook alle bestaande afspraken meegenomen; die zijn veelal overeengekomen voordat de COVID-19-crisis uitbrak. De reeks van de AWVN kijkt juist vooruit, omdat er alleen wordt gekeken naar de nieuw overeengekomen akkoorden en gerekend wordt met de gemiddelde cao-loonstijging over de volgende 12 maanden.

Dezelfde discrepantie namen we ook waar tijdens de kredietcrisis van 2009. Destijds was er vrijwel direct sprake van een omslag van de gemiddelde cao-loongroei in de AWVN-reeks en daalde de cao-loongroei van gemiddeld 3,5% in oktober 2008 naar gemiddeld 1% een jaar later. De CBS-reeks liet ongeveer half jaar later een omslag zien, en het duurde daarna nog bijna anderhalf jaar voordat ook in de CBS-cijfers de cao-loongroei op 1% uitkwam. De verwachting is daarom dat ook nu op zijn vroegst pas aan het einde van dit jaar een omslag zal plaatsvinden in de CBS-reeks. De door het CBS geconstateerde stijging van de cao-lonen tot en met september 2020 zal naar verwachting van DNB tot het eind van dit jaar nog onverminderd hoog blijven en volgend jaar dalen naar gemiddeld 1 tot 1,5%.

Ontdek gerelateerde artikelen