Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Invoering instantbetalingen binnen het gehele eurogebied

Gepubliceerd: 31 maart 2021

ECB gebouw van zijkant met zon en water

Instantbetalingen worden in Nederland al op grote schaal gebruikt. Maar het instant uitvoeren van een eurobetaling naar klanten van een buitenlandse bank is nu vaak nog onmogelijk. De Europese Commissie ziet graag dat ook grensoverschrijdende instantbetalingen kunnen worden uitgevoerd, en heeft de ECB gevraagd om daarvoor stappen te ondernemen.

Begin 2020 heeft de ECB aan de banken en geautomatiseerde clearinginstellingen (Automated Clearing Houses - ACH’s) gevraagd wat er nodig is om buitenlandse instantbetalingen mogelijk te maken. Mede op basis van de input van de markt heeft de ECB op 24 juli 2020 twee maatregelen aangekondigd, waarmee het per eind 2021 mogelijk wordt om instantbetalingen binnen het gehele eurogebied uit te voeren. Na implementatie van beide maatregelen voldoen banken ook aan de eis dat ze in staat zijn om instantbetalingen te ontvangen van elke andere Europese bank die instantbetalingen aanbiedt aan haar klanten.

De eerste maatregel is dat elke bank die deelneemt aan TARGET2 en zelf instantbetalingen aanbiedt aan haar klanten, ook moet gaan deelnemen aan TIPS (TARGET Instant Payment Settlement). TIPS is in november 2018 in productie genomen als een uitbreiding van TARGET2. Met TIPS kunnen 24/7/365 instantbetalingen worden verwerkt in centralebankgeld.

De tweede maatregel is dat ACH’s een technische rekening moeten gaan openen in TIPS, dit er ondersteuning van de eerste maatregel.

Uiterlijk in november 2021 moeten banken die instantbetalingen ondersteunen deze TIPS-rekening hebben geopend. Omdat ACH’s gefaseerd hun technische rekening openen in TIPS, zal het enkele maanden duren voordat het doel – buitenlandse instantbetalingen mogelijk maken – effectief is. Naar verwachting zullen buitenlandse instantbetalingen in februari 2022 naar alle andere SEPA-landen mogelijk zijn.

Nederland ligt goed op koers met de opvolging van deze maatregelen. Op elf Nederlandse banken is de eerste maatregel van toepassing; van deze elf banken hebben er vier al een TIPS-rekening geopend. Twee andere banken zijn aan het testen en zullen binnenkort een TIPS-rekening openen. De overige vijf banken zullen in de loop van het jaar nog volgen. De tweede maatregel is van toepassing op één Nederlandse ACH en die is zich aan het voorbereiden om de technische rekening in TIPS te openen.