Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Minister publiceert evaluatie Toezicht, Resolutie en DGS van DNB

Nieuws

Gepubliceerd: 16 december 2021

DNB Toorop

"DNB is een professionele en gedegen toezichthouder, die aan de hand van uitgewerkte en goed doordachte strategieën toezicht houdt op de financiële sector. DNB draagt met haar toezicht bij aan een stabiel financieel stelsel." Die conclusie trekt het bureau KWINK in haar evaluatie over de periode 2016-2020.

DNB wordt, gelijktijdig met de AFM, als zelfstandig bestuursorgaan elke vijf jaar in opdracht van de minister van Financiën geëvalueerd. De minister heeft het rapport van het onafhankelijke onderzoeksbureau naar de Tweede Kamer gestuurd, met een reactie van DNB en de AFM.

Transparant en samenwerkingsgericht

Het onderzoeksbureau wijst erop dat DNB haar toezicht risicogebaseerd inricht. De intensiteit van het toezicht neemt toe naarmate de impact van de prudentiële en integriteitsrisico’s op het maatschappelijk vertrouwen groter is. DNB zet volgens het bureau vol in op digitalisering en datagebruik, wil ruimte bieden voor innovatie en is over het algemeen transparant over taakopvatting en keuzes.

DNB investeert veel in het opzetten en onderhouden van samenwerking met andere toezichthouders, zowel nationaal als internationaal. Dit draagt volgens de onderzoekers bij aan de effectiviteit en efficiëntie van het toezicht.

Aanbevelingen

Uit de evaluatie volgen ook een aantal aandachts- en verbeterpunten. Volgens het onderzoeksbureau kan DNB het draagvlak voor de invulling van risicogebaseerd toezicht vergroten. Dat kan bijvoorbeeld door transparant te zijn over de afwegingen om meer of juist minder te focussen op bepaalde risico’s bij instellingen die onder toezicht staan of door actiever stakeholders te consulteren.

Ook zien de onderzoekers ruimte om de samenwerking met collega-toezichthouders verder te versterken. Zo bevelen de onderzoekers bijvoorbeeld aan de samenwerking met de AFM op de strategische agenda te plaatsen, en gezamenlijke uitdagingen, bijvoorbeeld op het terrein van datagedreven toezicht, ook gezamenlijk tegemoet te treden. Een ander advies is om meer inzicht te geven in het effect van het toezicht op het uiteindelijke doel, de stabiliteit van de financiële sector.

DNB heeft in een reactie aan de minister aangegeven zich te kunnen vinden in de bevindingen uit het rapport en lering te trekken uit het evaluatierapport.

Ontdek gerelateerde artikelen