Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Vertrouwen in DNB is gebaat bij meer kennis over de taken en verantwoordelijkheden van DNB

Nieuws

Gepubliceerd: 17 november 2022

Entree DNB Toorop gebouw

Nederlanders hebben gemiddeld genomen vrij veel vertrouwen in De Nederlandsche Bank (DNB) als toezichthouder op financiële instellingen. De uitvoering van de Nederlandse Depositogarantie, waarbij tegoeden van rekeninghouders tot 100.000 euro verzekerd zijn, draagt sterk bij aan dit vertrouwen. Dit blijkt uit een onderzoek van DNB onder ruim 2.000 consumenten (zie dit DNB Working Paper). Het onderzoek laat ook zien dat meer kennis over de taken en verantwoordelijkheden van DNB gepaard gaat met meer vertrouwen in DNB.

Vrij veel vertrouwen in DNB

DNB is in Nederland verantwoordelijk voor het toezicht op banken, verzekeraars en pensioenfondsen. In 2022 had het Nederlandse publiek gemiddeld vrij veel vertrouwen in DNB (zie figuur 1). Ten opzichte van 2021 is er sprake van een lichte daling.

Figuur 1 - Vertrouwen in De Nederlandsche Bank

Vertrouwen in De Nederlandsche Bank

Bron: DNB Trust Survey 2006-2022.

Toelichting: Het totale aantal observaties is 38.488. De figuur toont de antwoorden op “Hoeveel vertrouwen hebt u in De Nederlandsche Bank?” met antwoordcategorieën helemaal geen vertrouwen (1), niet zo veel vertrouwen (2), tamelijk veel vertrouwen (3), heel veel vertrouwen (4). Antwoordaandelen staan op de linkeras en het gemiddelde antwoord staat op de rechteras. De 2022 meting is uitgevoerd in maart/april.

De reden dat DNB dit onderzoek doet, ligt in het feit dat wetenschappelijk is aangetoond dat vertrouwen in de toezichthouder een bepalende factor is voor het vertrouwen in de financiële sector als geheel. En dat laatste is weer voorwaarde voor een goed functionerende economie.

Belang van kennis over toezicht

Uit het onderzoek blijkt dat kennis van het publiek over de taken en verantwoordelijkheden van DNB positief samenhangt met vertrouwen in DNB. De kans dat iemand veel vertrouwen heeft in DNB is 2,8 keer groter voor iemand met de hoogste kennis dan voor iemand met de laagste kennis. Kennis over de bevoegdheid van DNB om te beslissen over de afgifte/intrekking van bankvergunningen lijkt vooral belangrijk. Slechts 42% van de respondenten weet dat DNB deze bevoegdheid heeft. Er is dus volop ruimte om kennis van het publiek over toezicht te vergroten. Een meerderheid van het publiek wil goed geïnformeerd worden over het bankentoezicht.

Taken en verantwoordelijkheden van DNB

Respondenten geven aan dat een breed scala aan taken en verantwoordelijkheden van DNB bijdraagt aan het vertrouwen in DNB (zie figuur 2). De uitvoering van de Nederlandse Depositogarantie is de belangrijkste factor. Ook de verantwoordelijkheden om toezicht te houden op de weerbaarheid van financiële instellingen tegen cyberaanvallen en de financiële gezondheid staan in de top drie.

Daarnaast blijken ook persoonskenmerken van belang. Zo is het vertrouwen in DNB relatief hoog onder hoogopgeleide mannen met een hoog inkomen. Het hangt ook positief samen met vertrouwen in andere mensen.

Figuur 2 - In welke mate vergroten taken van DNB het vertrouwen in DNB?

In welke mate vergroten taken van DNB het vertrouwen in DNB?

Bron: DNB Trust Survey 2022.

Toelichting: De figuur toont de antwoorden op "Hieronder volgen enkele taken van De Nederlandsche Bank (DNB). In hoeverre vergroot de uitvoering van onderstaande taken van DNB uw vertrouwen in deze toezichthouder?". De volgorde in de figuur is bepaald aan de hand van het gemiddelde antwoord, waarbij 1=zeer beperkt, 2=beperkt, 3= neutraal, 4=sterk en 5=zeer sterk. Het gemiddelde antwoord is tussen haakjes toegevoegd. Voor de leesbaarheid van de figuur zijn de omschrijvingen van de taken ingekort. Het aantal respondenten is 2.197. De meting is uitgevoerd in maart/april 2022.

Ontdek gerelateerde artikelen