Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Vertrouwen in financiële instellingen stabiel

Nieuws

Gepubliceerd: 06 juli 2022

Leidsestraat Amsterdam met lopende mensen

Het vertrouwen in financiële instellingen is het afgelopen jaar stabiel gebleven, terwijl vertrouwen in andere sectoren (zoals de politiek en ambtenaren) is afgenomen. Dit blijkt uit een onderzoek van DNB onder ruim 2.200 Nederlandse huishoudens.

Het vertrouwen van Nederlandse huishoudens in financiële instellingen is het afgelopen jaar stabiel gebleven. Figuur 1 laat zien dat in 2022 51% van de ondervraagden tamelijk veel of heel veel vertrouwen in financiële instellingen heeft. Dit is vergelijkbaar met de voorgaande meting in 2021. Het vertrouwen in de nationale politiek, de ambtenarij en het bedrijfsleven is daarentegen afgelopen jaar verder gedaald. Wel ligt het vertrouwen in het bedrijfsleven nog net iets hoger in vergelijking met financiële instellingen. Vorig jaar had 42% van de respondenten vertrouwen in de politiek. Nu is dat 29%. Het vertrouwen in technologiebedrijven, zoals Google, Apple, Facebook en Amazon bleef met 19% het laagste.

Figuur 1 - Vertrouwen in financiële instellingen stabiel

Aandeel respondenten met tamelijk veel of heel veel vertrouwen

Vertrouwen in financiële instellingen stabiel

Toelichting: Het vertrouwen in financiële instellingen is het gemiddelde van het vertrouwen in banken, verzekeraars en pensioenfondsen en wordt sinds 2019 op dezelfde wijze uitgevraagd als het vertrouwen in de andere actoren. Het vertrouwen in technologiebedrijven wordt gemeten sinds 2018.

Bron: DNB Trust Survey 2008-2022.

Vertrouwen in de financiële gezondheid van banken, verzekeraars en pensioenfondsen

Nader gespecificeerd blijkt uit het onderzoek dat Nederlandse huishoudens vertrouwen hebben in de financiële gezondheid van banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Figuur 2 toont dat het vertrouwen in de financiële gezondheid van banken, verzekeraars en pensioenfondsen tijdens de kredietcrisis in 2008 fors is afgenomen en dat dit sindsdien geleidelijk weer toeneemt. In 2022 heeft 70% van de ondervraagden er overwegend of volledig vertrouwen in dat banken in Nederland in staat zijn om het aan hen toevertrouwde geld te allen tijde terug te betalen. Het vertrouwen dat verzekeraars hun betalingsverplichtingen aan verzekerden nakomen ligt op eenzelfde niveau. Huishoudens hebben er iets minder vertrouwen in dat pensioenfondsen in staat zijn om hun toezeggingen aan pensioengerechtigden na te komen, al neemt dat vertrouwen in de afgelopen jaren toe.

Figuur 2 -Vertrouwen in de financiële gezondheid van banken, verzekeraars en pensioenfondsen

Aandeel respondenten met overwegend of volledig vertrouwen

Vertrouwen in de financiële gezondheid van banken, verzekeraars en pensioenfondsen

Bron: DNB Trust Survey 2006-2022.

Ontdek gerelateerde artikelen