Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Websitearchief DNB in te zien bij Nationaal Archief

Nieuws

Gepubliceerd: 22 februari 2023

Nationaal Archief

Het websitearchief van DNB uit de periode 2010 – 2020 is formeel overgebracht naar het Nationaal Archief. Hier kan iedereen vanaf heden het DNB-websitearchief online inzien.

Websitearchief DNB 2010 - 2020

De collectie die naar het Nationaal Archief is overgebracht bestaat uit:

  • Het archief van de corporate website (dnb.nl) uit de periode 2010-2020
  • Het archief van de website Open Boek Toezicht (toezicht.dnb.nl) uit de periode 2014-2020

Websitearchieven hoefden voor 2018 niet permanent bewaard en overgebracht te worden. DNB heeft ervoor gekozen om de website vanaf 2010 te bewaren en kan daarom de website vanaf 2010 overbrengen. De huidige website wordt volgens de richtlijnen bewaard en op termijn ook overgebracht. Ons websitearchief is geheel openbaar en volledig in te zien bij het Nationaal Archief.

DNB-stukken in Nationaal Archief

In de DNB-webarchieven komen belangrijke gebeurtenissen uit het vorige decennium terug. Denk aan de uitvoering van het depositogarantiestelsel na de val van DSB bank en de introductie van het nieuwe 5-eurobiljet. In het Nationaal Archief zijn ook andere DNB-stukken te vinden, bijvoorbeeld over de oprichting van DNB in 1814, de archieven van verschillende DNB-presidenten en de jaarverslagen van DNB. 

Open op Orde

De overdracht van het webarchief komt voor uit het actieplan dat DNB heeft gemaakt om invulling te geven aan het programma ‘Open op Orde’. Dit is het programma waarmee de Rijksoverheid zijn informatiehuishouding de komende jaren wil verbeteren. De Archiefwet verplicht overheidsorganisaties om hun websites met regelmaat te archiveren en voor rijksorganisaties geldt dat zij gevormde archieven op termijn moeten overbrengen naar het Nationaal Archief. Op deze manier is gewaarborgd dat de informatie nu en in de toekomst duurzaam toegankelijk is voor iedereen die daar recht op heeft.

Ontdek gerelateerde artikelen