Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Vertrouwen in banken, verzekeraars en pensioenfondsen stabiel

Nieuws

Het vertrouwen van Nederlandse huishoudens in financiële instellingen is het afgelopen jaar stabiel gebleven. Dit blijkt uit een onderzoek van De Nederlandsche Bank onder ruim 2400 Nederlandse huishoudens.

Gepubliceerd: 17 juni 2024

Moeder en kind fietsen over viaduct

DNB meet elk voorjaar het vertrouwen van Nederlandse huishoudens in onder meer banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Uit de jongste meting blijkt dat dit vertrouwen in financiële instellingen het afgelopen jaar stabiel is gebleven. Figuur 1 laat zien dat 53% van de ondervraagden tamelijk veel of heel veel vertrouwen in financiële instellingen heeft. De overige respondenten hebben niet zoveel of helemaal geen vertrouwen. Het vertrouwen in bedrijven, de nationale politiek en techbedrijven bleef nagenoeg onveranderd. Tegelijkertijd is het vertrouwen van Nederlandse huishoudens in DNB en de ambtenarij licht gestegen. Driekwart van de respondenten geeft aan tamelijk veel of heel veel vertrouwen in DNB te hebben.

Figuur 1 -  Vertrouwen in financiële instellingen stabiel
Aandeel respondenten met tamelijk veel of heel veel vertrouwen

Vertrouwen in financiële instellingen stabiel

Toelichting: Het vertrouwen in financiële instellingen is het gemiddelde van het vertrouwen in banken, verzekeraars en pensioenfondsen.

Vertrouwen in de financiële gezondheid banken, verzekeraars en pensioenfondsen

Nader gespecificeerd blijkt uit het onderzoek dat Nederlandse huishoudens vertrouwen hebben in de financiële gezondheid van banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Zo heeft iets meer dan driekwart van de respondenten er overwegend of volledig vertrouwen in dat de eigen bank te allen tijde in staat is het toevertrouwde geld terug te betalen. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. Het vertrouwen in de financiële gezondheid van de eigen bank ligt daarmee iets hoger dan het vertrouwen in de financiële gezondheid van de bankensector in het algemeen. Van de ondervraagden heeft namelijk 71% er overwegend of volledig vertrouwen in dat Nederlandse banken in staat zijn het aan hen toevertrouwde geld terug te betalen, zo blijkt uit grafiek 2. Opvallend is dat de ondervraagde huishoudens afgelopen jaar wat minder vaak hebben gedacht aan de mogelijkheid dat banken in Nederland failliet zouden kunnen gaan. In 2024 gaf 30% van de ondervraagden aan hier wel eens of vaak aan te denken, terwijl dit vorig jaar 38% was. Een mogelijke verklaring hiervoor zijn de problemen bij banken in de Verenigde Staten en Zwitserland in het voorjaar van 2023 (zie hier).  

Huishoudens hebben ook vertrouwen in de financiële gezondheid van verzekeraars en pensioenfondsen. Figuur 2 laat zien dat in 2024 63% van de respondenten er vertrouwen in heeft dat verzekeraars hun betalingsverplichtingen aan verzekerden na kunnen komen. Bij pensioenfondsen heeft 57% van de ondervraagden er volledig of overwegend vertrouwen in dat pensioenfondsen in staat zijn om hun toezeggingen aan pensioengerechtigden te voldoen. Beide vertrouwensindicatoren liggen wel wat lager dan in het voorjaar van 2023, toen respectievelijk 68% en 62% van de respondenten vertrouwen had in de financiële gezondheid van verzekeraars en pensioenfondsen.

Figuur 2 - Vertrouwen in de financiële gezondheid van banken, verzekeraars en pensioenfondsen
Aandeel respondenten met overwegend of volledig vertrouwen

Vertrouwen in de financiële gezondheid van banken, verzekeraars en pensioenfondsen

Ontdek gerelateerde artikelen