Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB: Coronacrisis stelt financiële sector op de proef

Persbericht

Gepubliceerd: 13 oktober 2020

Microfoons op tafel

De financiële sector is tot nu toe weerbaar gebleken voor de gevolgen van de coronacrisis. Banken zijn voldoende schokbestendig en kunnen hun rol in de kredietverlening blijven vervullen. De tweede golf aan besmettingen leidt echter tot hernieuwde onzekerheid. Daarmee neemt ook de potentiële impact op financiële instellingen toe. Het blijft van het grootste belang om te voorkomen dat de economische crisis alsnog overslaat naar de financiële sector. Om de economische schade zoveel mogelijk te beperken, handhaaft DNB de aangepaste buffereisen voor banken, zodat zij de kredietverlening aan bedrijven en huishoudens op peil kunnen houden. Dat staat in het vandaag gepubliceerde Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS) van De Nederlandsche Bank.

Banken schokbestendig en kredietverlening op peil

Banken zijn nu beter gekapitaliseerd dan voorafgaand aan de kredietcrisis. De gemiddelde CET1-ratio van banken is 17 procent, min of meer gelijk aan de startpositie van de pandemiestresstest die DNB dit voorjaar uitvoerde. Hierdoor zijn zij in staat om de gevolgen van de crisis op te vangen zonder de kraan van de kredietverlening aan huishoudens en bedrijven dicht te hoeven draaien. 

Tweede golf brengt nieuwe onzekerheid

Tegelijkertijd moet de economische impact van corona nog grotendeels materialiseren en neemt de onzekerheid weer toe als gevolg van de tweede golf aan besmettingen. Zo kunnen banken geraakt worden door oplopende faillissementen en kredietverliezen, als tijdelijke overheidsmaatregelen worden afgebouwd en moratoria van banken aflopen. Banken houden er al rekening mee dat leningen aan bedrijven in zwaar getroffen sectoren in de toekomst niet kunnen worden afbetaald en hebben hun voorzieningen voor slechte leningen navenant verhoogd. 

Financiële crisis moet worden voorkomen

Het blijft van het grootste belang om te voorkomen dat de economische crisis overslaat naar de financiële sector. De omvangrijke steunmaatregelen van overheden, centrale banken en toezichthouders beperken de impact van de coronacrisis voor bedrijven en huishoudens. De maatregelen helpen daarmee ook de financiële sector om die impact te kunnen dempen, in plaats van deze te versterken. In het licht van de huidige onzekerheid blijven deze maatregelen van belang. Tegelijkertijd is het gezien de risico’s op de langere termijn wenselijk om tot een passende exitstrategie te komen zodra de acute fase van de crisis achter de rug is. 

DNB blijft banken extra ruimte geven

DNB heeft banken in maart extra ruimte gegeven om de kredietverlening in stand te houden en eventuele verliezen op te vangen. Gelet op de huidige onzekerheid handhaaft DNB deze crisismaatregelen. De ondergrens op de risicoweging van hypotheken en de contracyclische kapitaalbuffer zullen in elk geval niet voor ultimo 2021 van kracht worden. 

Ook aanhoudend lage rente, Brexit en cyberaanvallen belangrijke risico’s

In het OFS is een risicokaart opgenomen met de belangrijkste risico’s voor de financiële stabiliteit. Deze hangen grotendeels samen met de coronacrisis. Zo stijgen de schulden in de private sector en verslechteren de overheidsfinanciën in veel landen door budgettaire steunpakketten. Op de middellange termijn nemen de zorgen ten aanzien van schuldhoudbaarheid hierdoor toe. De coronacrisis leidt ook tot een toename van operationele risico’s die de business continuity kunnen raken, waaronder cyberrisico’s. Verder zijn de eerste signalen van een omslag op de commercieel vastgoedmarkt zichtbaar. Ook de Brexit en andere geopolitieke spanningen vormen een belangrijke bron van onzekerheid. Tot slot blijft de rente historisch laag, wat de bedrijfsmodellen van banken, verzekeraars en pensioenfondsen onder toenemende druk zet.

Risicokaart OFS najaar 2020

OFS najaar 2020

1,8MB PDF
Download OFS najaar 2020

Macroprudentiele indicatoren OFS - najaar 2020

207KB PDF
Download Macroprudentiele indicatoren OFS - najaar 2020

Datareeks OFS - najaar 2020

775KB XLSX
Download Datareeks OFS - najaar 2020

Ontdek gerelateerde artikelen