Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB renoveert hoofdkantoor

Persbericht

Gepubliceerd: 28 november 2019

Artist impression van hoe het hoofdkantoor van DNB eruit ziet na de verbouwing

De Nederlandsche Bank heeft het voorlopig ontwerp voor het hoofdkantoor aan het Frederiksplein in Amsterdam vastgesteld. Daarmee breekt een nieuwe fase aan en komt de start van de renovatie in de tweede helft van 2020 een stap dichterbij.

Open, duurzaam en toekomstbestendig

Het DNB-gebouw is na ruim vijftig jaar toe aan een grondige renovatie. Het is technisch op en niet duurzaam. Het hoofdkantoor voldoet na de verbouwing aan alle eisen van wet- en regelgeving en onze ambitie ten aanzien van duurzaamheid en klimaat. Het pand wordt toegankelijk voor publiek en als kennis- en informatiecentrum verbonden met de stad Amsterdam en de Nederlandse samenleving.

Door het goud en geld tijdelijk te huisvesten in het voormalige pand van Joh. Enschedé in Haarlem, is het mogelijk de renovatie van het hoofdkantoor veilig en sneller dan aanvankelijk voorzien uit te voeren. Daardoor kunnen medewerkers, stakeholders en alle geïnteresseerde Nederlanders vanaf 2023 gebruik maken van het vernieuwde, duurzame, toekomstbestendige en meer open gebouw aan het Frederiksplein. De plannen van DNB sluiten aan bij de stedelijke structuurvisie Amsterdam 2040.

Met het vaststellen van het voorlopig ontwerp voor het hoofdkantoor Frederiksplein, kan DNB inzicht geven in het geraamde uitgavenkader. Voor de renovatie, de verhuisbewegingen, de verbouwing en huur van het tijdelijke onderkomen in het Tooropgebouw, extra kosten voor exploitatie, de beveiliging en het programma Huisvesting, is in totaal EUR 320 miljoen geraamd. Al die tijd blijft de bedrijfscontinuïteit gewaarborgd.

Voor de verhuizing van de goudkluis en het bankbiljettenbedrijf van DNB is in totaal EUR 200 miljoen geraamd. Dan gaat het om het bouwen van het nieuwe DNB Cashcentrum in Zeist, het verbouwen van het voormalige pand van Joh. Enschedé in Haarlem, het daar tijdelijk huisvesten van goud en geld en alle daarmee samenhangende verhuizingen.

De jaarlijkse huisvestingslasten zijn na de renovatie structureel lager dan dat ze nu zijn. Onderdeel van de huisvestingsstrategie is dat DNB met de renovatie van het hoofdkantoor het huidige pand waarin het DNB Bezoekerscentrum is gehuisvest niet meer nodig heeft. Dit pand wordt verkocht, waarmee een deel van de uitgaven aan de renovatie wordt gecompenseerd. Na de renovatie gebruikt DNB nog maar twee gebouwen waarin de kernactiviteiten worden uitgevoerd: het hoofdkantoor aan het Frederiksplein en het DNB Cashcentrum in Zeist.

 

-----------------------------------

Einde persbericht
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bouke Bergsma, telnr. 0653258400

Ontdek gerelateerde artikelen