Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB gaat kennis depositogarantie onder publiek versterken

Persbericht

Gepubliceerd: 15 april 2021

Man lopend op straat met meerdere mensen

Vanaf donderdag 15 april gaat De Nederlandsche Bank, als uitvoerder van de Nederlandse Depositogarantie, in samenwerking met de banken het Nederlandse publiek informeren over depositogarantie. Het doel is om de kennis over depositogarantie te vergroten. Dit gebeurt met de nieuwe website voor het publiek www.depositogarantie.nl en korte video’s op sociale media die uitleg geven.

Sterke toename geld op betaal- en spaarrekeningen

Eind 2020 was bijna 560 miljard euro aan geld op betaal- en spaarrekeningen bij Nederlandse banken beschermd door de Nederlandse Depositogarantie. Dat is bijna  50 miljard euro meer dan een jaar eerder. Vergeleken met voorgaande jaren is de toename van de spaar- en betaaltegoeden bij banken exceptioneel hoog. De belangrijkste oorzaak hiervoor is de coronacrisis. Tegelijkertijd blijkt uit recent onderzoek dat veertig procent van de Nederlanders niet of nauwelijks op de hoogte is van depositogarantie.

Reden te meer voor DNB en de banken om het publiek via de nieuwe website en video’s intensiever te informeren dat hun geld van 1 cent tot 100.000 euro automatisch beschermd is door depositogarantie. Dat betekent dat klanten de zekerheid hebben dat zij hun geld op betaal- en spaarrekening tot 100.000 euro bij een eventueel faillissement van de bank snel en automatisch terugkrijgen.

Kennisniveau verhogen

Betere bekendheid met depositogarantie onder alle Nederlanders leidt tot meer vertrouwen in het financieel systeem en het vergroten van de financiële inclusiviteit. Uit recent onderzoek in opdracht van DNB blijkt echter dat vier op de tien Nederlanders niet of nauwelijks bekend is met depositogarantie. Het onderzoek laat bovendien zien dat het kennisniveau tussen verschillende groepen mensen in de samenleving verschilt.

Online voorlichting

Om deze doelgroepen te bereiken worden de video’s onder meer ingezet via verschillende online kanalen en media waaronder YouTube. Ook de banken zullen van het voorlichtingsmateriaal gebruik maken binnen hun eigen communicatiebeleid.

Educatieve taak DNB en banken

DNB ziet het als haar taak – als uitvoerder van depositogarantie - om ervoor te zorgen dat een zo groot mogelijke groep Nederlanders goed op de hoogte is van de bescherming van hun geld bij de bank. Deze educatieve taak voert DNB samen met de banken uit.