Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Klaas Knot treedt aan als FSB-voorzitter

Persbericht

Gepubliceerd: 02 december 2021

Klaas Knot

Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, is vandaag aangetreden als voorzitter van de Financial Stability Board (FSB). Voorafgaand aan zijn benoeming was hij al vicevoorzitter van de FSB.

Klaas Knot volgt Randal K. Quarles, Governor van de Amerikaanse Federal Reserve, op. Zijn termijn loopt van 2 december 2021 tot en met 1 december 2024.

Klaas Knot: “Ik kijk ernaar uit het belangrijke werk van de FSB voort te zetten. Ik treed aan op een moment waarop het financiële stelsel grote veranderingen ondergaat en tevens wordt geconfronteerd met de gevolgen van de wereldwijde pandemie. Bijna alle financiële stabiliteitsrisico’s zijn internationaal van aard, en de FSB is met haar wereldwijde ledenbestand en unieke expertise bij uitstek geschikt om deze risico’s te adresseren. Ook Nederland – met haar open economie en grote financiële sector – is sterk gebaat bij het werk van de FSB.”

Klaas Knot zal het voorzitterschap van de FSB voeren naast zijn werkzaamheden als president van De Nederlandsche Bank.

Financial Stability Board (FSB)

De FSB is een internationaal overlegorgaan opgericht in 2009 en heeft als taak de stabiliteit van het wereldwijde financiële systeem te bevorderen. De FSB brengt financiële stabiliteitsrisico’s in kaart en coördineert de totstandkoming en invoering van internationale regelgeving voor de financiële sector. De leden zijn financiële autoriteiten uit 24 landen en andere internationale organisaties, waaronder het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en het Bazels Comité van Bankentoezichthouders (BCBS). Namens Nederland zijn De Nederlandsche Bank en het Ministerie van Financiën vertegenwoordigd. Het secretariaat van de FSB is gevestigd in het Zwitserse Bazel bij de Bank voor Internationale Betalingen (BIS).

Meer informatie over de FSB vindt u op de website van de FSB: www.fsb.org.

Ontdek gerelateerde artikelen