Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Afspraken over goed functioneren van contant geld in nieuw Convenant

Persbericht

Gepubliceerd: 07 april 2022

Contant betalen bij de bakker

Drieëntwintig organisaties die nauw betrokken zijn bij het Nederlands betalingsverkeer hebben deze week de handtekening gezet onder een nieuw Convenant Contant Geld. Doel van de afspraken is er voor te zorgen dat contant geld goed blijft functioneren als betaalmiddel aan de kassa, ook als geleidelijk steeds meer elektronisch betaald wordt.

Het Convenant is ondertekend door de grote banken, Betaalvereniging Nederland, vertegenwoordigers van consumenten, winkeliers, horeca en tankstations, chartale dienstverleners en De Nederlandsche Bank (DNB), en is vandaag door de Minister van Financiën aangeboden aan de Tweede Kamer. De afspraken gelden voor een periode van in beginsel vijf jaar.

Tarieven tot medio volgend jaar niet verhoogd

Met het Convenant spreken de betrokken partijen af ervoor te zorgen dat contant geld goed beschikbaar en bruikbaar blijft. Afspraken zijn gemaakt over diverse onderwerpen rond contant geld, zoals aantallen geldautomaten, terugvalopties voor pinnen, een inclusief betalingsverkeer, en anti-witwasmaatregelen. Ook is er een toezegging van de banken om de tarieven voor contant geld tot medio volgend jaar niet te verhogen.

Contant geld onder druk

Aanleiding voor de nieuwe afspraken is dat het gebruik van contant geld in Nederland afneemt en de chartale infrastructuur onder druk staat. Zo verdwijnt de contant-gelddienstverlening steeds meer uit bankkantoren, neemt het aantal geldautomaten af en worden contante transacties relatief duurder voor winkeliers.

Borgen publiek belang

Als contant geld echter zou verdwijnen, kan dat problemen geven bij storingen in het pinverkeer – contant geld is dan een terugvaloptie – en voor mensen die van contant betalen afhankelijk zijn. Bovendien is contant geld een publiek goed, en is het een publiek belang dat iedereen in de samenleving daar goed gebruik van moet kunnen maken en daar goede toegang toe moet houden. Om dit te borgen heeft DNB in de zomer van 2021 het initiatief genomen om nieuwe afspraken hierover te maken (zie Persbericht DNB).

Onderzoek bekostiging en marktordening

Behalve concrete afspraken voor de komende periode, levert het Convenant ook het startschot voor een nieuw onderzoek om uit te werken op welke manier het publiek belang van contant geld het beste geborgd kan worden op lange termijn. Als contant geld steeds minder wordt gebruikt, rijst de vraag naar de bekostiging ervan en de marktordening. Het onderzoek zal de diverse opties hiervoor in kaart brengen. Het streven is dat dit onderzoek binnen tien maanden na ondertekening van het Convenant zal zijn afgerond. Daarna kan de minister van Financiën advies uitbrengen aan de Tweede Kamer en kan besluitvorming plaatsvinden.

Einde Persbericht

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Tobias Oudejans (tel. 020-5243100, 06-524 96 961).

Op 12 juni 2023 zijn Convenantpartijen overeengekomen het Convenant Contant Geld (d.d. 7 april 2022) voort te zetten met hieraan toegevoegd bijgaand Addendum. Dit Addendum is een overeenkomst om de Convenantafspraak over de bevriezing van chartale tarieven aan te passen. Vanaf augustus 2023 mag iedere bank individueel besluiten om haar tarieven voor particulier en zakelijk gebruik van de geldautomaten-infrastructuur te indexeren, mits het percentage niet hoger is dan de jaarmutatie van de consumentenprijsindex.

Convenant Contant Geld, April 2022

10,8MB PDF
Download Convenant Contant Geld, April 2022

Addendum bij Convenant Contant Geld

125KB PDF
Download Addendum bij Convenant Contant Geld

Brief DNB aan Minister van Financiën inzake Convenant Contant Geld

473KB PDF
Download Brief DNB aan Minister van Financiën inzake Convenant Contant Geld

Ontdek gerelateerde artikelen