Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Minister neemt initiatief voor behoud contant geld

Persbericht

Minister Kaag van Financiën wil dat banken blijven zorgen voor een goede basisvoorzieningen voor contant geld. Ook is het belangrijk dat het opnemen en afstorten van contant geld betaalbaar blijft, zowel voor consumenten als winkeliers. Om dat te borgen kondigt de Minister wetsvoorstellen aan.

Gepubliceerd: 31 mei 2023

Geldmaat

De Minister en de Nederlandsche Bank (DNB) gaven eerder opdracht tot een onderzoek naar de toekomstige inrichting van het systeem voor het opnemen en afstorten van bankbiljetten en munten voor consumenten en winkeliers. De Minister heeft vandaag het onderzoeksrapport van PwC samen met haar brief aangeboden aan de Tweede Kamer.

Met de aangekondigde wettelijke maatregelen moet worden voorkomen dat de voorzieningen voor contant geld verder krimpen. Volgens de Minister en DNB is het een publiek belang dat contant geld goed blijft functioneren, ook als het gebruik daarvan in de toekomst verder zou teruglopen. Contant geld helpt mensen die moeite hebben met de digitalisering van het betalen, en biedt ondersteuning bij het plannen van inkomsten en uitgaven. Het is publiek geld, uitgegeven door de centrale bank en niet door een commerciële bank, en het biedt een betrouwbaar alternatief voor elektronisch betalen. Hoewel steeds meer digitaal betaald wordt met pinpas en via internet, vindt de Minister het niet wenselijk dat banken het aantal geldautomaten verder afbouwen of via tarifering het gebruik van contant geld ontmoedigen. In april 2022 hebben aanbieders en gebruikers van contant geld afspraken gemaakt in het Convenant Contant Geld. Om dit voor de toekomst te borgen, heeft de Minister besloten wettelijke maatregelen voor te stellen.

DNB onderschrijft het belang van de wettelijke maatregelen die de Minister voorstelt. DNB vindt het belangrijk dat het Convenant Contant Geld tot aan de inwerkingtreding van de wet in stand blijft. Zij gaat ervan uit dat alle Convenantpartners hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen door de gemaakte afspraken te blijven nakomen voor de goede werking van het betalingsverkeer.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Tobias Oudejans (tel. 06-52496961).

Bijlagen:

PwC Strategy& - Rapport chartaal, februari 2023

6,9MB PDF
Download PwC Strategy& - Rapport chartaal, februari 2023

Toekomstige inrichting chartale keten

1,7MB PDF
Download Toekomstige inrichting chartale keten

Ontdek gerelateerde artikelen