Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Bezit binnenlands schuldpapier met EUR 55 miljard toegenomen tijdens de coronacrisis

Nieuws

Nederlandse beleggers hebben tijdens de Covid-19-pandemie binnenlands schuldpapier aangekocht. In de maanden maart, april en mei 2020 waren de netto aankopen EUR 55 miljard, terwijl er geen netto aankopen van buitenlands schuldpapier plaatsvonden in deze periode. Het bezit van binnenlandse schuldpapierportefeuille nam toe tot EUR 457 miljard eind mei (+12%). Het bezit van buitenlands schuldpapier nam af van EUR 761 miljard naar EUR 723 miljard (-5%).

Gepubliceerd: 16 juli 2020

Aanhoudende aankopen binnenlands schuldpapier

In maart, april en mei 2020 kochten Nederlandse beleggers in totaal netto EUR 55,2 miljard aan binnenlands geld- en kapitaalmarktpapier (obligaties). Met name in april waren de aankopen groot (EUR 38,2 miljard). Ook in maart 2020 deden beleggers grote binnenlandse aankopen (EUR 9,3 miljard). In mei betroffen de aankopen schuldpapier EUR 7,7 miljard. Vóór de coronacrisis werden Nederlandse posities nog afgebouwd. In januari en februari 2020 was sprake van netto verkopen van respectievelijk EUR 5,1 miljard en EUR 0,2 miljard. Dit blijkt uit de voorlopige cijfers van DNB, gebaseerd op rapportages over zo’n 85% van het Nederlandse effectenbezit (Figuur 1).

Bron: statistieken DNB

Bij De Nederlandsche Bank stellen we onafhankelijk statistieken op over de Nederlandse financiële sector en economie. Dit artikel is gebaseerd op die cijfers. Meer informatie over onze statistieken en alle dashboards vind je op de Statistiek homepage.

Monetaire operaties en omvangrijke schulduitgiftes als drijvende factoren?

Een verklaring voor de toename van het binnenlands bezit zijn de monetaire steunoperaties, waaronder het ECB aankoopprogramma wegens de pandemie (het PEPP). In de periode van maart t/m mei waren de netto aankopen van Nederlands publiek schuldpapier EUR 13,6 miljard door DNB en de ECB vanuit de monetaire operaties, waarvan het overgrote deel door DNB.

Een andere verklaring voor de grote aankopen van Nederlands schuldpapier is de omvang van Nederlandse schulduitgiftes door zowel de Nederlandse overheid als het bedrijfsleven. In totaal waren de netto-emissies EUR 106 miljard tijdens de pandemie, tegenover EUR 20,4 miljard in dezelfde periode vorig jaar.

De grote binnenlandse aankopen tijdens de coronacrisis kunnen slechts deels verklaard worden door verkopen van buitenlands schuldpapier. Hoewel Nederlandse beleggers in april voor EUR 9,5 miljard buitenlands geld- en kapitaalmarktpapier verkochten, bedroegen in mei 2020 bedroegen de netto aankopen van buitenlands schuldpapier EUR 5,5 miljard. Desalniettemin is het bezit van buitenlands schuldpapier door een combinatie van prijsmutaties (EUR -18,2 miljard) en wisselkoersbewegingen (EUR –5,0 miljard) tijdens de coronacrisis afgenomen van EUR 761,4 miljard begin maart naar EUR 722,5 miljard eind mei 2020 (-5,1%).

Meer informatie

Nadere gegevens zijn beschikbaar op de website voor een selectie van landen. Het betreft voorlopige cijfers op basis van een steekproef:

  • Houderschap schuldpapier naar land emittent (voorlopige cijfers)
  • Houderschap beursgenoteerde aandelen naar land emittent (voorlopige cijfers)
  • Emissiestatistiek ECB

Ontdek gerelateerde artikelen