Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Meer verpakte leningen van verhuurhypotheken

Nieuws

In 2020 is voor EUR 1,4 miljard aan verhuurhypotheken via securitisaties verpakt en verkocht aan beleggers. Dit is een derde van het totale bedrag aan woninghypotheken van EUR 4,2 miljard dat in 2020 is gesecuritiseerd. Verhuurhypotheken zijn hypotheken van particulieren die de woningen kopen om deze te verhuren.

Gepubliceerd: 31 maart 2021

Huis in aanbouw

Bij securitisaties worden leningen aan huishoudens en bedrijven gebundeld en als obligaties verpakt via speciaal daarvoor opgerichte ondernemingen. Daarmee kunnen banken en andere kredietverleners middelen vrijspelen om nieuwe leningen te verstrekken.

Meer securitisaties van verhuurhypotheken

De securitisatie van verhuurhypotheken, ook wel ‘buy to let’-hypotheken genoemd, is in Nederland begonnen in 2017 (EUR 0,8 miljard) en 2018 (EUR 0,4 miljard).

Door de toename in 2020 is het totaal van de securitisaties van verhuurhypotheken meer dan verdubbeld, tot EUR 3,3 miljard. Dit weerspiegelt de groei van de particuliere verhuurmarkt en de interesse van internationale institutionele beleggers voor de Nederlandse woningmarkt.

De gesecuritiseerde verhuurhypotheken zijn afkomstig van vijf hypotheekaanbieders. Enkele daarvan zijn in 2020 nieuw op de hypotheekmarkt gekomen. De kleinere aanbieders werken veelal samen met buitenlandse banken, die ook de financiering verzorgen vóórdat wordt gesecuritiseerd.

Totale securitisatiemarkt verder gekrompen

In totaal is in 2020 via Nederlandse entiteiten die speciaal voor dat doel zijn opgericht, voor EUR 5,9 miljard aan securitisaties aan externe beleggers verkocht. Dit was EUR 0,5 miljard minder (-7,6%) dan in 2019 (zie grafiek 1). Het is ook het laagste volume nadat de securitisatiemarkt in 2010 na de financiële crisis weer opveerde.

Bron: statistieken DNB

Bij De Nederlandsche Bank stellen we onafhankelijk statistieken op over de Nederlandse financiële sector en economie. Dit artikel is gebaseerd op die cijfers. Meer informatie over onze statistieken en alle dashboards vind je op de Statistiek homepage.

Het uitgiftevolume was ook lager dan de afloop van bestaande securitisaties, waardoor het uitstaande bedrag dat bij externe beleggers is geplaatst verder is gedaald. In 2020 nam deze omvang via in Nederland gevestigde vehikels af met EUR 3,1 miljard (-7,2%) tot EUR 40,6 miljard (zie grafiek 2).

Daarmee is de securitisatiemarkt in Nederland qua uitstaand bedrag terug op het niveau van 2001 toen dit grotendeels uit relatief eenvoudige securitisaties bestond.

Deze langjarig dalende trend hangt onder meer samen met de makkelijke andere manieren waarop hypotheekverstrekkers en andere financiële instellingen aan geld kunnen komen, zoals de extra leenfaciliteiten van de ECB en de uitgifte van gedekte obligaties (‘covered bonds’). Gedekte obligaties worden door banken uitgegeven met hoofdzakelijk woninghypotheken als onderpand en kunnen een alternatief voor securitisaties zijn. Het bedrag van uitstaande covered bonds is sinds 2015 groter dan dat van securitisaties en bedroeg eind 2020 EUR 85,7 miljard.

Daarnaast zijn er sinds 2014 ook zogenoemde regiepartijen op de hypotheekmarkt gekomen die voor investeerders hypotheken verstrekken en managen. Daardoor zijn pensioenfondsen en verzekeraars meer direct in hypotheken gaan beleggen.

Meer informatie

Ontdek gerelateerde artikelen