Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Overschot lopende rekening blijft dalen

Nieuws

Het overschot op de lopende rekening van de Nederlandse betalingsbalans is in het derde kwartaal van 2020 met 20% (EUR 4,3 miljard) op jaarbasis gedaald tot EUR 17 miljard. De coronacrisis drukte voor het derde kwartaal op rij sterker op de ontvangsten uit het buitenland dan op de uitgaven, dit keer als gevolg van een sterke daling van buitenlandse winsten voor Nederlandse bedrijven. In het handelssaldo trad juist verbetering op.

Gepubliceerd: 11 januari 2021

Bloemen in bakken opgestapeld in rekken

Handelssaldo verbetert, onderliggend is krimp zichtbaar

Het handelssaldo steeg op jaarbasis met 8% door een sterkere daling in de import van goederen en diensten dan van de export. Onderliggend blijft echter een krimp van de handel zichtbaar, zoals te zien is in figuur 1.

De totale uitvoer daalde met 7% tot EUR 156,7 miljard, terwijl de invoer met 9% afnam tot EUR 135,2 miljard. Hiermee is er wel sprake van enig herstel ten opzichte van de ontwikkeling in het tweede kwartaal van 2020, waarin de uitvoer en invoer rond de 15% op jaarbasis daalden.

In tegenstelling tot de voorgaande kwartalen, had het dienstenverkeer relatief zwaarder te lijden dan het goederenverkeer. De export van diensten nam met 12% af tot EUR 40,6 miljard, terwijl de import van diensten met 15% kromp tot EUR 37,3 miljard. Toerisme was zowel aan de import- als de export kant wederom één van de sterkst getroffen segmenten.

De export van goederen daalde met 5% tot EUR 116 miljard, terwijl de import met 6% kromp tot EUR 97,9 miljard.

Bron: statistieken DNB

Bij De Nederlandsche Bank stellen we onafhankelijk statistieken op over de Nederlandse financiële sector en economie. Dit artikel is gebaseerd op die cijfers. Meer informatie over onze statistieken en alle dashboards vind je op de Statistiek homepage.

Bedrijfsleven ziet buitenlandse winsten sterk afnemen

Het primaire inkomenssaldo daalde ten opzichte van het derde kwartaal van 2019 met EUR 5,2 miljard tot EUR -2,4 miljard. De daling werd vooral veroorzaakt door lagere ontvangen winsten van Nederlandse bedrijven op directe investeringen in het buitenland. Lagere dividenduitkeringen door Nederlandse beursgenoteerde bedrijven compenseerden dit effect enigszins.

Sinds het tweede kwartaal van 2020 verdienen Nederlandse bedrijven minder op hun buitenlandse deelnemingen dan buitenlandse bedrijven op hun Nederlandse deelnemingen verdienen. Dit negatieve saldo op grensoverschrijdende winsten kwam voor het laatst voor in 2014.

De winsten van Nederlandse bedrijven op buitenlandse deelnemingen daalden met 23% op jaarbasis tot EUR 41,3 miljard, terwijl de winsten van buitenlandse bedrijven bij hun Nederlandse deelnemingen met 11% op jaarbasis daalden tot EUR 41,6 miljard (zie figuur 2). Betaalde dividenduitkeringen op aandelen daalden met 43% tot EUR 4,1 miljard.

Meer informatie
Voor dit bericht is gebruik gemaakt van de volgende gegevens:

Ontdek gerelateerde artikelen