Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Rendement Nederlandse beleggingsfondsen hoogste in eurogebied

Nieuws

Het rendement van Nederlandse beleggingsfondsen bedroeg over de periode van 2015 tot medio 2021 gemiddeld 7,3% per jaar. Dit is beduidend hoger dan het gemiddelde rendement van beleggingsfondsen in het eurogebied (4,6%). Deels komt dit doordat Nederland relatief veel aandelenfondsen kent. Ook de internationale oriëntatie van de beleggingen is een oorzaak.

Gepubliceerd: 02 oktober 2021

Financieel expert kijkt op telefoon naar grafieken

Nederlandse fondsen koplopers Europa

De rendementen van de beleggingsfondsen in de verschillende lidstaten van de Eurozone varieerden sterk over de periode vanaf 2015 (Figuur 1). Luxemburgse beleggingsfondsen – die met 36% het grootste aandeel in het totaal van het eurogebied vormen – realiseerden een rendement van 4,6%, gelijk aan het gemiddelde van de Eurozone. Duitse en Franse fondsen realiseerden een aanzienlijk lager rendement, evenals fondsen in Zuid-Europese landen. Ierse en Finse fondsen realiseerden net als Nederlandse hoger dan gemiddelde rendementen.

Het belegd vermogen van Nederlandse beleggingsfondsen bedroeg per eind juni 2021 EUR 1.073 miljard. Dit was 7% van het totaal van beleggingsfondsen in het eurogebied. Een groot deel van dit vermogen werd belegd voor institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars (samen EUR 847 miljard). Nederlandse huishoudens hielden voor EUR 64 miljard aan participaties in Nederlandse beleggingsfondsen aan.

Bron: statistieken DNB

Bij De Nederlandsche Bank stellen we onafhankelijk statistieken op over de Nederlandse financiële sector en economie. Dit artikel is gebaseerd op die cijfers. Meer informatie over onze statistieken en alle dashboards vind je op de Statistiek homepage.

Bron: ECB, bewerking DNB
Noot: rendement betreft het totaal aan ontvangen rente en dividend plus waardeverandering van de beleggingen

Samenstelling Nederlandse fondsen verklaren hogere rendement ten dele …

De rendementen over de afgelopen jaren verschillen sterk per type beleggingsfonds. Europese aandelenfondsen realiseerden gemiddeld een rendement van 9,5%, terwijl het rendement van obligatiefondsen slechts 2,5% bedroeg (Figuur 2). De rendementen van andere typen fondsen varieerden tussen deze twee uitersten.

In Nederland zijn relatief veel aandelenfondsen actief: ruim 40% van het belegd vermogen heeft betrekking op aandelenfondsen tegenover gemiddeld 33% in het eurogebied. Obligatiefondsen daarentegen zijn juist ondervertegenwoordigd in Nederland: 18% tegenover gemiddeld 25%. De samenstelling van Nederlandse beleggingsfondsen droeg zodoende bij aan het relatief hoge gemiddelde rendement.

Bron: ECB, bewerking DNB

.. daarnaast speelt ook de internationale oriëntatie van de beleggingsportefeuille een rol

De samenstelling van de Nederlandse beleggingsfondsen vormt echter maar een gedeeltelijke verklaring. Want ook binnen de verschillende typen fondsen blijken de Nederlandse fondsen relatief hoge rendementen te behalen. Vooral bij aandelenfondsen en gemengde fondsen is het verschil aanzienlijk (Figuur 2). Dit verschil wordt onder meer verklaard doordat Nederlandse aandelenfondsen relatief veel buiten het eurogebied belegden, in het bijzonder in de Verenigde Staten. Nederlandse aandelenfondsen belegden circa 70% van hun portefeuille buiten het eurogebied, waarvan 37 procentpunt in de Verenigde Staten. Europese aandelenfondsen belegden gemiddeld circa 40% buiten het eurogebied, waarvan de helft in de Verenigde Staten. Aandelenkoersen in Europa bleven gedurende de analyseperiode fors achter bij die in de rest van de wereld, vooral bij Amerikaanse aandelenbeurzen.

Meer informatie