Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Vermogen Nederlandse beleggingsfondsen naar record van 1 biljoen euro

Nieuws

Huishoudens belegden in 2020 voor een recordbedrag van EUR 3,8 miljard in Nederlandse beleggingsfondsen. Hiermee nam hun totale deelname in beleggingsfondsen toe tot EUR 47,3 miljard. Mede gedreven door stijgende beurskoersen groeide het totale belegde vermogen van Nederlandse beleggingsfondsen per eind 2020 voor het eerst tot meer dan 1 biljoen euro.

Gepubliceerd: 12 maart 2021

Amsterdam AEX Beurs

Forse toename inleg door huishoudens 

Nederlandse huishoudens belegden in 2020 per saldo EUR 3,8 miljard meer in Nederlandse beleggingsfondsen. Dit was de hoogste netto inleg van het afgelopen decennium (figuur 1). Een deel van de Covid-19-besparingen van huishoudens vond zodoende haar weg naar beleggingsfondsen. Met name in het tweede en vierde kwartaal was dit effect zichtbaar. Dit zijn kwartalen waarin inkomens van huishoudens traditioneel hoger zijn. Bovendien betreft dit de kwartalen waarin de eerste en tweede golf van de pandemie plaatsvonden. Het belegd vermogen van huishoudens in Nederlandse beleggingsfondsen steeg hiermee naar EUR 47,3 miljard. Huishoudens investeerden vooral in gemengde fondsen en in obligatiefondsen, terwijl zij hun bezit in aandelenfondsen juist verlaagden.

Eerder constateerde DNB al een exceptionele stijging van spaargeld bij banken (zie ‘Huishoudens brengen exceptioneel veel geld onder bij banken in 2020’).

Bron: statistieken DNB

Bij De Nederlandsche Bank stellen we onafhankelijk statistieken op over de Nederlandse financiële sector en economie. Dit artikel is gebaseerd op die cijfers. Meer informatie over onze statistieken en alle dashboards vind je op de Statistiek homepage.

Aandelen- en overige fondsen groeien, obligatiefondsen krimpen

Het belegd vermogen van Nederlandse beleggingsfondsen bereikte per eind 2020 een omvang van EUR 1.000,4 miljard. Niet eerder was dit zo hoog. Nieuwe inleg droeg voor EUR 18,4 miljard bij aan de groei in 2020. Naast de boven beschreven inleg door huishoudens werd zoals gebruikelijk voornamelijk geïnvesteerd door institutionele beleggers. Waardestijging van de beleggingen voegde EUR 18,0 miljard toe.

In het eerste kwartaal van 2020 daalden aandelenfondsen – de grootste beleggingscategorie – met EUR 76,6 miljard in waarde door het inzakken van de beurzen wereldwijd. Dankzij het sterke herstel realiseerden aandelenfondsen over geheel 2020 alsnog een waardestijging van EUR 23,8 miljard. Daarmee behaalden zij een rendement van ruim 9% op jaarbasis. Verminderd met EUR 6,9 miljard onttrekkingen van beleggers uit aandelenfondsen groeide het belegd vermogen van aandelenfondsen per saldo met EUR 16,8 miljard (figuur 2).

Ook steeg het belegd vermogen van overige fondsen in 2020 fors (met EUR 33,0 miljard). Deze categorie groeide vooral door nieuwe inleg in hypotheek-fondsen (EUR 10,1 miljard) en in leningenfondsen (EUR 8,6 miljard), en door waardestijgingen van private-equityfondsen (EUR 7,6 miljard).

Obligatiefondsen krompen daarentegen met circa EUR 15,8 miljard. Deze krimp past in een sinds 2016 zichtbare trend. Sindsdien hebben (voornamelijk institutionele) beleggers in totaal EUR 97,8 miljard aan deze fondsen onttrokken.

Meer informatie

  • Link naar statistieken over beleggingsinstellingen
  • Link to statistics on investments funds

Ontdek gerelateerde artikelen