Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Grote beleggers houden beleggingen in risicovollere obligaties constant

Nieuws

Nederlandse institutionele beleggers zoals pensioenfondsen, beleggingsfondsen en verzekeraars hielden het afgelopen jaar hun beleggingen in risicovolle obligaties ongeveer gelijk. Dat is een trendbreuk met de voorgaande jaren: sinds 2019 breidden grote beleggers het aantal zogeheten high yield-obligaties in hun beleggingsportefeuille juist uit.

Gepubliceerd: 29 november 2023

Amrican airlines vliegtuig van boven gezien tijdens landing

High yield-obligaties zijn interessant voor beleggers omdat deze vanwege het relatief hogere risico ook meer rendement opleveren (zie box). Doordat de laatste jaren de rente op obligaties bijzonder laag was, loonde het voor institutionele beleggers om meer te investeren in high yield-obligaties. Sinds de recente rentestijgingen ontvangen beleggers echter ook een steeds hogere rente op minder risicovolle investment grade-obligaties.  

Institutionele beleggers hielden eind september 2023 voor € 68 miljard aan high yield-obligaties aan, ongeveer 10% van de totale obligatieportefeuille. Een jaar geleden lag dat bedrag op € 71 miljard. Aan- en verkopen waren nagenoeg in balans, waardoor de afname kan worden toegeschreven aan prijs- en wisselkoersmutaties.  

Voor beleggingsfondsen bestaat ruim 16% (€ 14 miljard) van hun obligatieportefeuille uit high yield-obligaties. Voor pensioenfondsen is dat ruim 10% (€ 51 miljard) en voor verzekeraars een kleine 3% (€ 3 miljard).

Bron: statistieken DNB

Bij De Nederlandsche Bank stellen we onafhankelijk statistieken op over de Nederlandse financiële sector en economie. Dit artikel is gebaseerd op die cijfers. Meer informatie over onze statistieken en alle dashboards vind je op de Statistiek homepage.

Pensioenfondsen hebben ook indirecte beleggingen in high yield-obligaties via beleggingsinstellingen. Deze beleggingen namen medio 2022 flink af, doordat pensioenfondsen hun participaties in high yield-beleggingsfondsen afbouwden en in eigen beheer namen. Omdat de directe beleggingsportefeuilles van pensioenfondsen een stuk groter zijn, had dit procentueel een flink kleiner effect op het high yield-obligatiebezit van pensioenfondsen.

Wat is een high yield-obligatie?

Kredietbeoordelaars, waarvan Moody’s, S&P en Fitch verreweg de grootste zijn, beoordelen de kredietwaardigheid van individuele obligaties en de overheden of bedrijven die deze uitgeven. De kredietbeoordelingen zeggen iets over de kans dat bedrijven of overheden niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met het verwachte verlies dat de schuldeiser zal moeten incasseren indien de uitgever van de schuld in gebreke raakt.

De kredietbeoordeling wordt gegeven in de vorm van een soort rapportcijfer en deze worden door veel marktpartijen gebruikt voor hun investeringsbeslissingen. ‘AAA’ is de hoogst mogelijke kredietwaardering, in tegenstelling tot de laagste waardering ‘D’ die erop wijst dat de uitgever in gebreke is. Er is dan niet voldaan aan één of meerdere betalingsverplichtingen. Eerder gegeven beoordelingen kunnen (periodiek) worden bevestigd of worden aangepast naar gelang de kredietwaardigheid van een bedrijf of overheid gelijk blijft of verandert.

Beoordelingen van BBB- of hoger worden ook wel ‘investment grade’ genoemd, terwijl een BB+ of lager ‘high-yield’ is. Aangezien er bij de laatste categorie een groter risico is op wanbetaling is, eisen de investeerders een hogere rente ter compensatie.

Verhouding high yield-bedrijfsobligaties en high yield-staatsobligaties

Van de high yield-obligaties in de portefeuille van Nederlandse institutionele beleggers is twee derde (€ 46 miljard) uitgegeven door bedrijven.

Binnen deze categorie zijn voornamelijk bedrijven uit de Verenigde Staten geliefd onder Nederlandse investeerders. Institutionele beleggers belegden per eind september bijna € 21 miljard aan obligaties in deze bedrijven, zoals Ford, American Airlines, KFC en Uber. Europese bedrijven buiten Nederland volgden met € 12 miljard. Nederlandse high yield-bedrijfsobligaties zijn ten slotte goed voor ruim € 3 miljard.

Institutionele beleggers houden ook voor € 22 miljard aan high yield-overheidsobligaties aan, waarbij vooral wordt geïnvesteerd in de BRICS-landen Brazilië en Zuid-Afrika. Beleggingen in deze BRICS-landen zijn goed voor € 11 miljard. De staatsobligaties van de BRICS-landen India en China worden beschouwd als het investment grade.

High yield-obligaties voorbije jaar vaker opgewaardeerd dan afgewaardeerd

Sinds september 2022 werd 15% (€ 10 miljard) van de door institutionele beleggers aangehouden high-yield obligaties bijgesteld naar een hogere kredietbeoordeling. Daartegenover stond dat 11% (€ 8 miljard) aan high yield-obligaties werd afgewaardeerd naar een lagere kredietbeoordeling.

Bij een afwaardering van de kredietbeoordeling wordt een obligatie doorgaans minder waard, waardoor de beleggingsportefeuille van een belegger in waarde daalt. Bij een herwaardering naar een hogere kredietbeoordeling gebeurt het tegenovergestelde: de obligatie wordt dan juist meer waard waardoor de waarde van de beleggingsportefeuille stijgt.

Meer informatie