Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Huishoudens sparen weer evenveel als voor corona

Nieuws

De banktegoeden van Nederlandse huishoudens zijn in 2023 verder gegroeid, blijkt uit nieuwe cijfers van DNB. Het totaal op betaal- en spaarrekeningen bij banken in Nederland nam met € 14,9 miljard toe, tot € 576,3 miljard. Daarmee spaarden Nederlanders wel beduidend minder dan tijdens de coronajaren. De rentevergoeding die huishoudens ontvingen op hun spaarrekeningen nam toe.

Gepubliceerd: 29 januari 2024

Jong gezin geniet samen van het gezinsleven, zonder geldzorgen

De toename van de tegoeden bij Nederlandse banken met € 14,9 miljard in 2023 is vergelijkbaar met de periode voor corona. In de jaren 2013-2019 bedroeg de groei gemiddeld € 10,1 miljard per jaar.

Bron: statistieken DNB

Bij De Nederlandsche Bank stellen we onafhankelijk statistieken op over de Nederlandse financiële sector en economie. Dit artikel is gebaseerd op die cijfers. Meer informatie over onze statistieken en alle dashboards vind je op de Statistiek homepage.

Tijdens de coronajaren (2020-2022) steeg dat bedrag naar gemiddeld € 37,8 miljard per jaar. In die jaren bleef het beschikbare inkomen van de meeste huishoudens door de omvangrijke overheidssteun op peil, terwijl de lockdowns zorgden voor een daling van de consumptie. In 2022, toen de coronamaatregelen snel werden afgebouwd, zwakte de groei van het spaargeld al iets af.

Hoewel het relatief om geringe bedragen gaat, is daarnaast in het afgelopen jaar het gebruik van een bankrekening in het buitenland> populairder geworden. Dit drukte mogelijk deels de groei van de banktegoeden bij Nederlandse banken in Nederland.

Van de € 576,3 miljard aan banktegoeden van huishoudens in Nederland staat bijna 80% (€ 458,9 miljard) op spaarrekeningen. Het overige deel staat op betaalrekeningen (€ 117,4 miljard).

Rentevergoeding op spaarrekeningen verdrievoudigd

In 2023 werd ruim € 1,7 miljard rente bijgeschreven op spaarrekeningen. Dat is ruim drie keer zoveel als in 2022, toen € 0,5 miljard werd bijgeschreven. De stijging is te danken aan de rente op spaarrekeningen die sinds de zomer van 2022 gestaag is toegenomen. In 2012 piekte de bijgeschreven rente op spaarrekeningen nog op € 6,0 miljard, om daarna geleidelijk te dalen. In 2022 werd met € 0,5 miljard het laagste bedrag genoteerd sinds DNB deze cijfers bijhoudt (1998).

Huishoudens verplaatsten geld van betaal- naar spaarrekening

De stijging van de spaarrente verklaart mogelijk ook waarom in 2023 het saldo van Nederlandse huishoudens op betaalrekeningen met € 14,1 miljard afnam.

In de voorbije jaren, toen het renteverschil tussen betaal- en spaarrekeningen nihil was, groeide het tegoed van huishoudens op betaalrekeningen, net als dat op spaarrekeningen, fors. Huishoudens lijken nu te willen profiteren van de toegenomen spaarrente (ruim een procentpunt verschil aan het einde van 2023) door tegoeden van hun betaal- naar spaarrekeningen over te hevelen.

Het bedrag dat huishoudens vorig jaar op spaarrekeningen hebben geplaatst bedroeg in totaal €27,2 miljard. Maar door de afname van het tegoed op de betaalrekeningen blijft er onder de streep een kleinere groei van de banktegoeden over.

Ontdek gerelateerde artikelen