Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Huishoudens verkochten eind 2023 historisch veel beleggingen

Nieuws

Nederlandse huishoudens verkochten in het vierde kwartaal van 2023 voor netto € 4,7 miljard aan beleggingen. Dat is het hoogste bedrag sinds DNB dit in 2009 begon te meten. Ondanks de historisch grote verkopen nam de waarde van de beleggingen van huishoudens alsnog toe door stijgende beurskoersen.

Gepubliceerd: 20 februari 2024

Man met baby op schoot kijkt naar de aandelenmarkt op zijn computer en telefoon.

Met name posities in beleggingsfondsen (€ 2,4 miljard) en beursgenoteerde aandelen (€ 2,0 miljard) werden van de hand gedaan. Daarnaast werd voor netto € 0,3 miljard aan obligaties verkocht. Vooral in de maand december waren de verkopen omvangrijk (€ 3,4 miljard euro).

Bron: statistieken DNB

Bij De Nederlandsche Bank stellen we onafhankelijk statistieken op over de Nederlandse financiële sector en economie. Dit artikel is gebaseerd op die cijfers. Meer informatie over onze statistieken en alle dashboards vind je op de Statistiek homepage.

De totale netto verkopen van € 4,7 miljard zijn de grootste sinds DNB begon met het bijhouden van deze statistieken in 2009. De op een na grootste kwartaalverkoop van € 2,8 miljard vond plaats in het laatste kwartaal van 2011, ten tijde van de eurocrisis.

De verkopen vonden over de gehele beleggingsportefeuille plaats. Afgaande op individuele posities betroffen de grootste verkopen specifieke obligatiefondsen, geldmarktfondsen en beursgenoteerde aandelen.

Waarde beleggingen neemt alsnog toe door hoge rendementen

Ondanks de grote verkopen nam de waarde van de totale beleggingsportefeuille van Nederlandse huishoudens in het laatste kwartaal van 2023 toe. Beleggers haalden een rendement van € 8,0 miljard door fors gestegen beurskoersen. Afgezet tegen de netto verkopen nam de omvang van de beleggingsportefeuille daardoor met € 3,3 miljard toe, tot € 166,0 miljard.  

Op hun posities in beleggingsfondsen behaalden huishoudens een rendement van € 5,0 miljard (+4,5%), waardoor de omvang van participaties in beleggingsfondsen steeg met € 2,6 miljard tot € 103,8 miljard. De positieve rendementen waren dus groter dan de omvangrijke verkopen van participaties in beleggingsfondsen.

Daarnaast behaalden huishoudens op hun directe posities in beursgenoteerde aandelen een rendement van € 3,0 miljard (+5,4%). Afgezet tegen de netto verkopen steeg het belegd vermogen in aandelen daardoor tot € 56,6 miljard eind 2023.

In dezelfde periode steeg de AEX-index met 8,0% tot 786 punten. De MSCI World Index steeg met 11,5% in Amerikaanse dollars, maar doordat de euro in waarde toenam tegenover de dollar was het effectieve rendement van de wereldwijde aandelenmarkt 6,4% in euro’s in het laatste kwartaal van 2023. Het rendement is opgebouwd uit de behaalde prijsstijgingen/dalingen en wisselkoersmutaties.

Omvang beleggingen huishoudens in perspectief

Het totale effectenbezit van Nederlandse huishoudens bestaat uit beursgenoteerde aandelen, beleggingsfondsen en schuldpapier voor in totaal € 166,0 miljard eind 2023. In ons nieuwe dashboard over het effectenbezit van huishoudens staat een verdere uitsplitsing van de beleggingen.

Ter vergelijking: Nederlandse huishoudens hebben veel meer spaargeld op spaarrekeningen bij Nederlandse banken (€ 458,9 miljard) dan beleggingen. Ook staat er nog € 117,4 miljard op betaalrekeningen bij Nederlandse banken. Huishoudens hebben daarnaast nog omvangrijke vermogens bij pensioenfondsen en verzekeraars, in eigen ondernemingen en in de huizenmarkt, die buiten het effectenbezit vallen.

Volgens cijfers van het CBS telt Nederland 8,3 miljoen particuliere huishoudens, waarvan volgens onderzoek van de AFM ongeveer een kwart huishoudens beleggen (1,9 miljoen).

Meer informatie

Tabel 4.6: Beleggingen van Nederlandse huishoudens in effecten

Dashboard: Effectenbezit Nederlandse huishoudens (Nieuw)