Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Stijging Amerikaanse dollar steunt rendement beleggingsfondsen in derde kwartaal 2023

Nieuws

Nederlandse beleggingsfondsen behaalden in het derde kwartaal van 2023 relatief goede rendementen, ondanks de wereldwijd gedaalde obligatie- en aandelenkoersen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van DNB. Koersverliezen op Amerikaanse beleggingen werden gecompenseerd door de gestegen dollar. Daarnaast boekten verschillende fondscategorieën (vooral hedgefunds en private equity) positieve rendementen ondanks de negatieve marktontwikkelingen.

Gepubliceerd: 15 januari 2024

Koersgrafiek op telefoon

In het derde kwartaal van 2023 steeg de rente sterk en daalden beurskoersen wereldwijd, waardoor beleggingen in obligaties en aandelen in waarde daalden. Gemiddeld behaalden aandelen- en obligatiefondsen een rendement van -1,1%.

Bron: statistieken DNB

Bij De Nederlandsche Bank stellen we onafhankelijk statistieken op over de Nederlandse financiële sector en economie. Dit artikel is gebaseerd op die cijfers. Meer informatie over onze statistieken en alle dashboards vind je op de Statistiek homepage.

Hoewel het rendement op aandelenfondsen negatief was, was dit beter dan de ontwikkeling van toonaangevende beursindices. Zo daalde de MSCI World index, die de waardeontwikkeling weergeeft van een mandje van beursgenoteerde bedrijven wereldwijd, bijvoorbeeld met 3,8%.

Dit verschil in rendement komt doordat de koersdalingen van beleggingen in met name Amerikaanse aandelen voor een belangrijk deel werden gecompenseerd door de appreciatie van de Amerikaanse dollar: deze steeg met 3,0% ten opzichte van de euro.

Dit wisselkoerseffect speelde ook bij andere beleggingscategorieën, bijvoorbeeld bij obligatiefondsen. Omdat obligatiefondsen een relatief groter deel van hun beleggingen in eurolanden beleggen en minder in de VS, was deze compensatie bij deze fondsen echter minder groot.

Het rendement van beleggingsfondsen is hier gedefinieerd als de som van de waardestijging van de beleggingen uitgedrukt in euro en de op deze beleggingen ontvangen inkomens in de vorm van rente, dividend of huurinkomen (in geval van vastgoedfondsen), verminderd met de financiële en operationele kosten. 

Hedgefunds en private-equityfondsen behalen positieve rendementen

Hedgefunds boekten een rendement van 4,3%, het hoogst van de verschillende beleggingscategorieën. Dit past bij de aard van deze fondsen, die er met behulp van complexe beleggingsstrategieën naar streven winst te maken ongeacht of markten stijgen of dalen. Het belegd vermogen in hedgefunds is met € 8,7 miljard, ofwel 1,0% van het totaal belegd vermogen, relatief klein.

Private-equityfondsen behaalden een rendement van 2,1%, waarvan 1,4 procentpunt het gevolg was van de stijging van de Amerikaanse dollar. Deze fondsen participeren in bedrijven buiten aandelenbeurzen om. Private-equityfondsen beheren € 110,8 miljard en vormen daarmee 13,4% van de sector.

Private-equityfondsen over afgelopen 10 jaar meest rendabel

Over de laatste 10 jaar behaalden private-equityfondsen gemiddeld een hoger rendement (14,3% op jaarbasis) dan aandelenfondsen (10,3%) of hedgefondsen (6,6%). Het rendement van obligatiefondsen (2,1%) bleef achter bij dat van andere fondscategorieën als gevolg van de lage rente.

Meer informatie