Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Toezicht Pensioenfondsen CN

Op grond van de Pw BES heeft de Nederlandsche Bank (DNB) tot taak prudentieel toezicht (waaronder toezicht op  integriteit) en materieel toezicht op pensioenfondsen in Caribisch Nederland uit te oefenen. Een pensioenfonds moet bij zijn oprichting en bij de uitvoering van pensioenregelingen aan verschillende wettelijke eisen voldoen.

Zo moet een pensioenfonds voldoen aan eisen gesteld aan: 

  • de oprichting van een pensioenfonds;
  • een integere bedrijfsvoering;
  • de normen ten aanzien van de financiële soliditeit van pensioenfondsen en het bijdragen aan de financiële stabiliteit van de pensioensector;
  • de statuten en reglementen  van pensioenfondsen en pensioencontracten van verzekeraars; 
  • betrouwbare en deskundige bestuurders.

Met deze eisen wordt beoogd de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden te beschermen. 

Wegwijzer 

Bent u met een pensioenfonds actief in Caribisch Nederland of wilt u actief worden? Hieronder vindt u alle informatie. Mocht u iets niet kunnen vinden, dan kunt u altijd contact opnemen met onze Publieksvoorlichting (in het Nederlands of het Engels). Bel ons op +31 020 524 9111 (gratis) op werkdagen van 9:00 uur tot 17:00 uur (Nederlandse tijd). Of e-mail naar info@dnb.nl. 

Onderaan deze pagina vindt u een download en links met informatie.

Toezicht Pensioenfondsen CN

280KB PDF
Download Toezicht Pensioenfondsen CN