Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Toezicht Verzekeraars CN

In de Wet financiële markten BES (Wfm BES) is bepaald voor welke activiteiten een vergunning of notificatie is vereist, welke procedure moet worden gevolgd en aan welke eisen moeten worden voldaan. Hieronder wordt uitgelegd op welke wijze toelating van een verzekeraar is toegestaan en welke procedure voor toelating moet worden doorlopen. 

Onderaan deze pagina vindt u een download met meer informatie en de bijbehorende aanvraagformulieren.

Aanvraagformulier vergunning verzekeraar met zetel in caribisch nederland

330KB PDF
Download

Aanvraagformulier vergunning verzekeraar bijkantoor

332KB PDF
Download

Toezicht verzekeraars CN

223KB PDF
Download

Aanvraagformulier voor verklaring van geen bezwaar met bijlage als bedoeld in artikel 3-28 wfm bes

323KB PDF
Download

Kennisgevingsformulier voor het verrichten van diensten

268KB PDF
Download

Vragenlijst benoeming CN

124KB DOC
Download

Vragenformulier benoeming Caribisch Nederland

74KB PDF
Download