Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Klachten over instellingen

Heeft u een klacht over een financiële instelling? Bekijk dan eerst op welke manier de instelling in ons land actief is, bijvoorbeeld met een Nederlandse vergunning of een Europees paspoort. Op basis daarvan kunt u eenvoudig zien waar u met uw klacht terecht kunt. 

Check eerst het openbaar register
In ons openbaar register kunt u zien of uw financiële instelling een vergunning in Nederland heeft of dat de instelling in Nederland actief is met een Europees paspoort of via een bijkantoor. Het openbaar register is via deze link te raadplegen.

Nu u weet hoe het zit, kunt u aan de hand van onderstaande vragen bekijken, waar u uw klacht kunt indienen.

Heeft u als consument een klacht over een instelling die onder toezicht staat van DNB?

 1. Meld uw klacht altijd eerst bij uw bank, pensioenuitvoerder, verzekeraar of andere financiële instelling. Maak gebruik van de klachtenprocedure van de instelling, die u kunt vinden via de website van het bedrijf zelf.
 2. Meld uw klacht ook bij De Nederlandsche Bank (DNB). DNB bemiddelt niet voor uw individuele geval, maar we willen wel graag weten wat uw klacht is. Klachten kunnen namelijk een belangrijk signaal zijn. We geven klachten altijd door aan de uitvoerende toezichthouders. DNB kan vervolgens actie ondernemen. Mail uw klacht naar info@dnb.nl.
 3. Als u er samen met de financiële instelling niet uitkomt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Kifid helpt problemen op te lossen tussen consumenten en financiële dienstverleners.

Tip: check eerst of de financiële instelling is aangesloten bij het Kifid. Dit kunt u doen in het dienstverlenersregister via deze link. 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Telefoon: +31 (0) 70 333 8999
Website: www.kifid.nl

 1. Is de instelling niet bij het Kifid aangesloten of valt uw klacht buiten de reikwijdte van het Kifid? In dat geval kunt u ervoor kiezen een juridische procedure te starten.
 2. Gaat uw klacht over uw pensioen of heeft u een geschil met uw pensioenuitvoerder.? In dat geval kunt u de ombudsman pensioenen benaderen. Kijk eerst op de website wat de ombudsman pensioenen voor u kan doen.

Ombudsman pensioenen
Telefoon: +31 (0) 70 349 9620
Website: www.ombudsmanpensioenen.nl 

Heeft u een klacht over een buitenlandse financiële onderneming die met een Europees paspoort actief is in Nederland?

 1. Meld uw klacht eerst bij de financiële onderneming zelf. Maak gebruik van de klachtenprocedure van deze instelling, die u kunt vinden via de website van het bedrijf.
 2. Meld uw klacht ook bij de toezichthouder in het land van herkomst. Hier vindt u een overzicht van de toezichthouders.
 3. Informeer bovendien De Nederlandsche Bank. Wij kunnen de klacht niet in behandeling nemen en bemiddelen niet, maar willen wel graag weten wat uw klacht is. Klachten kunnen een signaal zijn. En daarop kunnen wij actie ondernemen en bijvoorbeeld de toezichthouder in het land van herkomst informeren. Mail uw klacht naar info@dnb.nl.
 4. Als u er samen met de financiële instelling niet uitkomt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Kifid helpt problemen op te lossen tussen consumenten en financiële dienstverleners. U vindt op deze webpagina informatie over het indienen van een klacht tegen een financiële dienstverlener in het buitenland. 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Telefoon: +31 (0) 70 333 8999
Website: www.kifid.nl

Heeft u als organisatie of onderneming een klacht over een financiële instelling?

 1. Meld uw klacht bij uw bank, pensioenuitvoerder, verzekeraar of andere financiële instelling. Maak gebruik van de klachtenprocedure van de instelling, die u kunt vinden via de website van het bedrijf zelf.
 2. Meld uw klacht bij De Nederlandsche Bank. Wij bemiddelen niet, maar willen wel graag weten wat uw klacht is. Klachten kunnen een signaal zijn en geven we dan ook door aan de uitvoerende toezichthouders. Die kunnen vervolgens actie ondernemen. Mail uw klacht naar info@dnb.nl.
 3. Als u er samen met de financiële instelling niet uitkomt, dan kunt u als u een kleinzakelijke onderneming bent uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Kifid helpt behalve consumenten ook kleinzakelijke ondernemers met het oplossen van problemen rond financiering of financieringsadvies.

Check eerst of de financiële instelling is aangesloten bij het Kifid. Dit kunt u doen in het dienstverlenersregister via deze link. 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Telefoon: +31 (0) 70 333 8999
Website: www.kifid.nl

Is de instelling niet bij het Kifid aangesloten of valt uw klacht buiten de reikwijdte van het Kifid? In dat geval kunt u ervoor kiezen een juridische procedure te starten.

Heeft u een klacht over een financiële onderneming die zonder vergunning of Europees paspoort actief is in Nederland?

Illegaal opererende partijen brengen grote risico’s met zich mee voor u als individuele klant en voor de integriteit en stabiliteit van de markt als geheel. Zij kunnen het vertrouwen in de markt behoorlijk verstoren. Handhaving is daarom van groot belang.

Partijen die zonder benodigde vergunning op de markt actief zijn, worden door ons aangepakt en van de markt verwijderd.

DNB werkt hiervoor samen met de AFM, de FIOD en het OM.

 1. Meld uw klacht bij De Nederlandsche Bank. Wij gebruiken uw informatie in ons toezicht. Vanwege de geheimhoudingsplicht kunnen wij niet laten weten of er wel of niet handhavend wordt optreden tegen de instelling. Als dit of andere informatie wél publiekelijk kan worden gemaakt, delen wij dat op onze website.

Bent u opgelicht of is er sprake van fraude?

 1. Neem contact op met de Fraudehelpdesk. De Fraudehelpdesk is eerste loket bij fraude.

Fraudehelpdesk
Telefoon: +31 (0) 88 786 7372
Website: www.fraudehelpdesk.nl

 1. Meld uw klacht bij De Nederlandsche Bank. Wij gebruiken uw informatie in ons toezicht. Vanwege de geheimhoudingsplicht kunnen we niet laten weten of er wel of niet handhavend wordt optreden tegen de instelling. Als dit of informatie wél publiekelijk kan worden gemaakt, delen wij dat op onze website.