Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Bezwaar, klacht of misstand melden

U kunt bij DNB terecht met klachten over financiële instellingen of meldingen van (vermoedens van) misstanden in de financiële sector of bij DNB. Ook kunt u bezwaar maken tegen een besluit van DNB

Klachten over instellingen

Heeft u als consument een klacht over een financiële instelling? Daarvoor kunt u terecht bij uw bank, pensioenuitvoerder of verzekeraar. Maak gebruik van de klachtenprocedure van de instelling. DNB bemiddelt niet, maar wil wel graag weten wat uw klacht is. Klachten kunnen een signaal zijn. En daarop kan DNB actie ondernemen. Mail uw klacht naar info@dnb.nl.

Meldpunt Misstanden financiële sector

Werkt u in de financiële sector en heeft u een vermoeden van een misstand bij een instelling die onder toezicht van DNB staat? Overweeg dan een melding te doen bij het DNB Meldpunt Misstanden.

Melden misstanden DNB of haar medewerkers

Heeft u een vermoeden van een misstand bij DNB of haar medewerkers? Of vermoedt u een (integriteits)incident? U kunt hiervan melding doen bij DNB.

Bezwaar maken tegen een besluit van DNB

Als u het niet eens bent met een besluit van DNB, kunt u als u belanghebbende bent bezwaar maken tegen dat besluit. Dat doet u door een bezwaarschrift in te dienen.