Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Bezwaar, klacht of misstand melden

Heeft u een klacht over een financiële instelling? Bekijk dan eerst op welke manier de instelling in ons land actief is, bijvoorbeeld met een Nederlandse vergunning of een Europees paspoort. Op basis daarvan kunt u eenvoudig zien waar u met uw klacht terecht kunt.

Klachten over instellingen

Heeft u een klacht over een financiële instelling? Bekijk dan eerst op welke manier de instelling in ons land actief is, bijvoorbeeld met een Nederlandse vergunning of een Europees paspoort. Op basis daarvan kunt u eenvoudig zien waar u met uw klacht terecht kunt. 

Meldpunt Misstanden financiële sector

Werkt u in de financiële sector en heeft u een vermoeden van een misstand bij een instelling die onder toezicht van DNB staat? Overweeg dan een melding te doen bij het DNB Meldpunt Misstanden.

Melden misstanden DNB of haar medewerkers

Heeft u een vermoeden van een misstand bij DNB of haar medewerkers? Of vermoedt u een (integriteits)incident? U kunt hiervan melding doen bij DNB.

Bezwaar maken tegen een besluit van DNB

Als u het niet eens bent met een besluit van DNB, kunt u als u belanghebbende bent bezwaar maken tegen dat besluit. Dat doet u door een bezwaarschrift in te dienen.