Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Bezwaar, klacht of misstand melden

Bij DNB kunt u terecht met klachten over financiële instellingen. Ook kunt u hier een vermoeden van een misstand bij een financiële instelling melden. En u kunt bezwaar maken tegen een besluit van DNB. Een overzicht.

Klachten over instellingen    

Heeft u een klacht over een financiële instelling? Bekijk hier eerst op welke manier de instelling in ons land actief is, bijvoorbeeld met een Nederlandse vergunning of een Europees paspoort. Op basis daarvan kunt u eenvoudig zien waar u met uw klacht terecht kunt.     

Meldpunt Misstanden financiële sector    

Heeft u een vermoeden van een misstand bij een financiële instelling? U kunt dit melden bij het DNB Meldpunt Misstanden. Dit meldpunt kan een onderzoek instellen en actie ondernemen.     

Melden misstanden over DNB of haar medewerkers    

Heeft u een vermoeden van een misstand bij DNB of haar medewerkers? Of vermoedt u een (integriteits)incident bij DNB? U kunt dit melden bij DNB.     

Bezwaar maken tegen een besluit van DNB    

Als u het niet eens bent met een besluit van DNB, kunt u als belanghebbende bezwaar maken tegen dat besluit. Dat doet u door een bezwaarschrift in te dienen.