Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB Meldpunt Misstanden

Professionals in de financiële sector kunnen in aanraking komen met fraude, corruptie en andere vormen van ernstige overtreding van wet- en regelgeving bij een financiële instelling. Vaak is hierbij het maatschappelijk belang in het geding. Werkt u in de financiële sector en heeft u een vermoeden van een misstand bij een onder ons toezicht staande instelling? Overweeg dan een melding te doen bij het DNB Meldpunt Misstanden.

Voordat u meldt

Wij verwachten dat u een misstand eerst intern bij de instelling meldt waar u werkzaam bent. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van een interne klokkenluidersregeling. Als u zich niet eerst bij de betreffende instelling meldt, kan dat gevolgen hebben voor uw rechtspositie.
 
Het DNB Meldpunt Misstanden staat echter open voor wie het rechtstreeks melden bij de betreffende instelling niet goed mogelijk is. Dit kan het geval zijn als uw instelling geen klokkenluidersregeling heeft of als u gegrond vreest voor onevenredig zware persoonlijke gevolgen. Ook is het mogelijk dat u al een rechtstreekse melding heeft gedaan bij de instelling, maar deze daar volgens u onvoldoende aandacht aan heeft gegeven. 

Advies inwinnen

Twijfelt u of het in uw situatie mogelijk is om direct bij DNB een melding te doen? Of wenst u advies over uw positie als melder? Raadpleeg dan de website www.huisvoorklokkenluiders.nl. Ook adviseren wij u te overwegen om juridisch advies in te winnen bij bijvoorbeeld een advocaat of om u juridisch bij te laten staan.

Contactgegevens

U kunt een melding doen per:

  • telefoon: 0800 020 1068
  • brief:
    De Nederlandsche Bank
    t.a.v. Meldpunt Misstanden
    Postbus 98
    1000 AB Amsterdam

Het DNB Meldpunt Misstanden geeft geen advies, slachtofferhulp, financiële beloning, of vertegenwoordiging van de melder.