Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Verwerking persoonsgegevens

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) verwerkt bij de uitvoering van haar taken persoonsgegevens. Met deze privacy notice informeert DNB u over de gegevens die DNB verzamelt, de doelstellingen welke zij hiermee nastreeft en uw rechten onder AVG.

DNB is een verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). DNB behandelt de persoonsgegevens die zij verwerkt met grote zorgvuldigheid en sluit zich aan bij de beginselen van de AVG. Dat betekent onder meer dat DNB niet méér persoonsgegevens verwerkt dan nodig. Ook beveiligt DNB persoonsgegevens goed. Daartoe treft DNB fysieke maatregelen (bijvoorbeeld door documenten op te slaan in afgesloten kasten), logistieke maatregelen (bijvoorbeeld door de toegang tot persoonsgegevens te beperken), technische maatregelen (bijvoorbeeld encryptie) en procedurele maatregelen (bijvoorbeeld door bewustwordingsprogramma’s voor medewerkers over zorgvuldige omgang met gegevens). Indien persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt neemt DNB maatregelen teneinde zeker te stellen dat de gegevens adequaat beschermd blijven.

In deze privacy notice licht DNB toe hoe en waarom wij (uw) persoonsgegevens verwerken.

Waarom verwerkt DNB persoonsgegevens?

DNB verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens of over uw rechten? Bekijk de pagina ‘Ontvangers van gegevens, uw rechten en contactinformatie.’

Dit is de privacy notice van DNB. DNB kan deze privacy notice aanpassen. Deze versie is opgemaakt op 16 januari 2023 en betreft versie 3.2. 

Bewaartermijnen voor (persoons)gegevens welke DNB verwerkt voor haar wettelijke taken zijn te vinden in de selectielijsten zoals gepubliceerd door het Nationaal Archief.

Waar DNB persoonsgegevens verwerkt op andere rechtsgronden dan onze wettelijke taak worden bewaartermijnen binnen DNB gepubliceerd.

Doorgifte naar derde landen - Het kan voorkomen dat uw persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt. Bijvoorbeeld in het kader van een uitbestedingsovereenkomst. Ook buiten EER dienen persoonsgegevens adequaat beschermd te worden. Daartoe gelden extra regels. We zorgen er dan voor dat wij met die partijen een overeenkomst hebben gesloten die voldoet aan de Europese standaard zoals de EU model clauses.

 

Voor al uw vragen omtrent persoonsgegevens kunt u contact opnemen met het Privacy Office. Bekijk de pagina ‘Uw rechten en contactgegevens.’