Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) verwerkt bij de uitvoering van haar taken persoonsgegevens. Met dit privacy statement wil DNB u informeren over de gegevens die DNB verzamelt en het doel waarvoor deze gegevens worden gebruikt.

DNB is een verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). DNB behandelt de persoonsgegevens die zij verwerkt met grote zorgvuldigheid. DNB sluit zich daarbij aan bij de beginselen van de AVG. Dat betekent onder meer dat DNB niet meer persoonsgegevens verwerkt dan nodig. Ook beveiligt DNB persoonsgegevens goed. Daartoe treft DNB fysieke maatregelen (bijvoorbeeld door documenten op te slaan in afgesloten kasten), logische maatregelen (bijvoorbeeld door de toegang tot persoonsgegevens te beperken), technische maatregelen (bijvoorbeeld encryptie) en procedurele maatregelen (bijvoorbeeld door bewustwordingsprogramma’s voor medewerkers over zorgvuldige omgang met informatie).

In dit privacy statement licht DNB toe waarom DNB (uw) persoonsgegevens verwerkt en hoe DNB dat doet.

Waarom verwerkt DNB persoonsgegevens?

DNB verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens of over uw rechten? Bekijk de pagina ‘Ontvangers van gegevens, uw rechten en contactinformatie.’

Dit is het Privacy Statement van DNB. DNB kan dit Privacy Statement aanpassen. Deze versie is opgemaakt op 19 oktober 2021 en betreft versie 2.5.