Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB kent nog een aantal andere verwerkingen van persoonsgegevens

Beleidsvoorbereiding en onderzoek: monetair en economisch

Eén van de taken van DNB is het vervaardigen en beschikbaar stellen van statistieken over het financieel systeem. Met de statistiek taak draagt DNB eraan bij dat beleidsmakers, toezichthouders en andere belanghebbenden beter gefundeerde beslissingen kunnen nemen. De statistiek taak draagt zo ook bij aan de ambitie van DNB om in de uitvoering van haar werkzaamheden maximaal waarde te halen uit data.  

DNB heeft een beleidsvoorbereidende taak voor de monetaire en economische vraagstukken. Daartoe doet zij onderzoek, gericht op de ondersteuning van beleidsactiviteiten, en stelt zij economische modellen en prognoses op. Waar onderzoeken gebruik maken van enquêtes worden gegevens geanonimiseerd zodra dit mogelijk is. 

Granulaire data leveren de komende jaren steeds diepere inzichten. De geaggregeerdestatistieken en analyses gebaseerd op deze data worden beschikbaar gesteld via een website die de informatie toegankelijker presenteert. Sommige rapportages (zoals Securities Financing Transactions Data Store) of data-diensten worden geleverd in samenwerking met collega toezichthouders of overheid instellingen“.

Incidentele verwerkingen van persoonsgegevens

Zo kunnen bijvoorbeeld foto’s genomen worden op evenementen of vergaderingen. DNB slaat deze op en kan deze later gebruiken voor interne publicaties of tentoonstellingen. Voor Alvorens tot publicatie over te gaan beoordeelt DNB of publicatie geen onevenredige negatieve gevolgen heeft voor de betrokkene. DNB verwijdert de foto wanneer de betrokkene daarom vraagt.

Contactgegevens relaties

In verband met de bedrijfsvoering is het noodzakelijk voor DNB om contactgegevens van (oud)bestuurders en overige relaties te bewaren in een database waarvan toegang strikt beperkt is.