Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Inkoop

DNB koopt diensten in van derden, hierbij worden persoonsgegevens verwerkt.

Categorieën persoonsgegevens

  • NAW-gegevens;
  • identificerende gegevens;
  • voor communicatie benodigde gegevens;
  • financiële gegevens;
  • contractuele gegevens;
  • gegevens inkoopprocedure.

Grondslag
DNB verwerkt deze persoonsgegevens, omdat DNB een gerechtvaardigd belang heeft om producten en diensten in te kunnen kopen (AVG artikel 6, eerste lid, onder f).

Verstrekking
In sommige gevallen krijgen deze derden de beschikking over persoonsgegevens van DNB. Deze derde partij kan hiervoor verwerker zijn, zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke of gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke. In alle gevallen zal DNB met een dergelijke partij een overeenkomst aangaan waarin verantwoordelijkheden voortkomend uit de AVG worden vastgelegd. Werknemers van dienstverlenende organisatie dewelke toegang krijgen tot gegevens of waarde (van DNB) kunnen onderworpen worden aan een screening.

In geval inhuurkrachten onder gezagsverhouding van DNB manager staan dan zijn de zijn dezelfde verwerkingen van toepassing als voor werknemers. Bij belangrijke inkopen kan een onderzoek plaatsvinden onder de wet Bibob.