Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB verwerkt persoonsgegevens van medewerkers en sollicitanten.

Medewerkers

DNB verwerkt persoonsgegevens van medewerkers voor de volgende zaken:

 • uitvoeren van het personeelsbeleid instroom, uitstroom, detachering, ouderschapsverlof, vakantiedagen, et cetera
 • uitvoeren van personeelsregelingen vakbondcontributie, ziektekostenverzekering en hypotheek
 • uitvoeren mobiliteitsbeleid lease, openbaar vervoer en kilometerregistratie woon-werkverkeer
 • verzuimbeheer
 • performance management het sturen van de functionering van werknemers
 • management development het ontwikkelen van management- en leiderschapsvaardigheden van (toekomstige) managers
 • tijdregistratie
 • verzorgen en administreren intern opleidingscurriculum
 • beheren stamkaartgegevens
 • beheren digitale bedrijfsmiddelen
 • Behandelen van meldingen incidenten en misstanden
 • toegangscontrolesysteem tot gebouwen
 • Reserveren van werkdagen op kantoor t.b.v. een veilige terugkeer naar kantoor conform Corona maatregelen
 • screening
 • Beschikbaar stellen van informatie- en communicatie-technologie zoals email en telefoons en noodzakelijke verwerkingen hiervoor
 • E-mail vangnet. Alle verzonden en ontvangen email wordt, totdat anders wordt besloten, blijvend bewaard. In uitzonderlijke gevallen en altijd met toestemming directie, kunnen deze mails doorzocht worden
 • verwerken gegevens gebruikersovereenkomsten sportfaciliteiten
 • bijzonder onderzoek bij vermoeden integriteitschending
 • Controle gebruik digitale bedrijfsmiddelen onder andere door middel van analyse logfiles, ten behoeve van het bewaken van de betrouwbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van DNB informatie.
 • Personeelsgegevens kunnen gedeeld worden met arbeidsrecht advocaat voor het inwinnen van advies in verband met functioneren werknemer en/of het vermoeden van een integriteitschending.

Noot: voor inhuurkrachten onder gezagsverhouding van DNB manager zijn dezelfde verwerkingen van toepassing als voor medewerkers.

Volgens de “Regeling gebruik bedrijfsmiddelen” is beperkt privégebruik van bedrijfsmiddelen zoals Microsoft Office toegestaan. DNB beschouwt dit als een louter persoonlijke of huishoudelijke activiteit als bedoeld in art. 2c AVG. Het gebruik van DNB bedrijfsmiddelen voor de verwerking van gevoelige persoonsgegevens, zoals ras, religie, gezondheid, seksuele gerichtheid etc. alsmede strafrechtelijke persoonsgegevens en BSN-nummers wordt ontraden.

Sollicitanten

De persoonsgegevens van sollicitanten verwerkt DNB voor de voor de werving en selectie van nieuwe werknemers. Deze informatie wordt een maand bewaard, doch eerder verwijderd als de sollicitant daarom verzoekt. De informatie kan langer bewaard worden na toestemming van de sollicitant. Voor meer informatie, zie ons privacy statement voor sollicitanten.

Inkoop

DNB koopt diensten in van derden. In sommige gevallen krijgen deze derden de beschikking over persoonsgegevens van DNB. Deze derde partij kan hiervoor verwerker zijn, zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke of gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke. In alle gevallen zal DNB met een dergelijke partij een overeenkomst aangaan waarin verantwoordelijkheden voortkomend uit de AVG worden vastgelegd. Werknemers van dienstverlenende organisatie dewelke toegang krijgen tot informatie of waarde (van DNB) kunnen onderworpen worden aan een screening.

In geval inhuurkrachten onder gezagsverhouding van DNB manager staan dan zijn de zijn dezelfde verwerkingen van toepassing als voor werknemers. Bij belangrijke inkopen kan een onderzoek plaatsvinden onder de wet Bibob.