Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Werknemersbeleid en aannemen nieuwe werknemers

DNB verwerkt persoonsgegevens van medewerkers, sollicitanten en gastgebruikers.

Medewerkers

 • uitvoeren van het personeelsbeleid instroom, uitstroom, detachering, ouderschapsverlof, vakantiedagen, et cetera
 • uitvoeren van personeelsregelingen vakbondcontributie, ziektekostenverzekering en hypotheek
 • uitvoeren mobiliteitsbeleid lease, openbaar vervoer en kilometerregistratie woon-werkverkeer
 • verzuimbeheer
 • performance management het sturen van de functionering van werknemers
 • management development het ontwikkelen van management- en leiderschapsvaardigheden van (toekomstige) managers
 • tijdregistratie
 • verzorgen en administreren intern opleidingscurriculum
 • beheren stamkaartgegevens
 • beheren digitale bedrijfsmiddelen
 • Behandelen van meldingen incidenten en misstanden
 • toegangscontrolesysteem tot gebouwen
 • Reserveren van werkdagen op kantoor t.b.v. een veilige terugkeer naar kantoor conform Corona maatregelen
 • screening
 • Beschikbaar stellen van gegevens- en communicatie-technologie zoals email, telefoons en teleconferencing applicaties en noodzakelijke verwerkingen hiervoor
 • Bewaarbeleid e-mail. Vanaf Q4 2024 vallen alle verzonden en ontvangen e-mail onder het standaard bewaarbeleid van tien jaar. Medewerkers hebben dan te allen tijden de mogelijkheid om niet werk-gerelateerde e-mails uit te zonderen van het standaard bewaarbeleid, en daarmee definitief te verwijderen
 • verwerken gegevens gebruikersovereenkomsten sportfaciliteiten
 • bijzonder onderzoek bij vermoeden integriteitschending
 • Controle gebruik digitale bedrijfsmiddelen onder andere door middel van analyse logfiles, ten behoeve van het bewaken van de betrouwbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van DNB gegevens.
 • Personeelsgegevens kunnen gedeeld worden met arbeidsrecht advocaat voor het inwinnen van advies in verband met functioneren werknemer en/of het vermoeden van een integriteitschending.

Noot: voor inhuurkrachten onder gezagsverhouding van DNB manager zijn dezelfde verwerkingen van toepassing als voor medewerkers.

Categorieën persoonsgegevens

 • NAW-gegevens
 • Telefoon en e-mailadres
 • IBAN
 • Salaris, declaraties en arbeidsvoorwaarden
 • BSN en kopie identiteitsbewijs
 • Nationaliteit, burgerlijke staat, geboortedatum- en plaats
 • Functie en dienstverband
 • Opleidingen en trainingen
 • Verzuim
 • Functioneringsgegevens
 • Contactpersoon in geval van nood
 • Ondersteuningsbehoefte (bijvoorbeeld in geval van een handicap)

Grondslag
DNB  verwerkt uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw arbeidsovereenkomst (AVG artikel 6, eerste lid, onder b), of omdat dit noodzakelijk voor de uitvoering van een wettelijke verplichting die op DNB rust (AVG artikel 6, eerste lid, onder c) of omdat DNB een gerechtvaardigd belang heeft in het kader van haar bedrijfsprocessen (AVG artikel 6, eerste lid, onder f). 

Uw persoonsgegevens en derden
Persoonsgegevens kunnen ook verstrekt worden aan CBS ten behoeve van het meten van inclusie. Ten behoeve van inplannen overleggen worden persoonsgegevens gedeeld met ECB en CBS.

Sollicitanten
De persoonsgegevens van sollicitanten verwerkt DNB voor de werving en selectie van nieuwe werknemers. Persoonsgegevens die door de sollicitant worden doorgegeven, worden door DNB verzameld en verwerkt in het kader van het in behandeling nemen van de sollicitatie voor een eventuele tewerkstelling en het mogelijk maken van een verantwoorde, efficiënte en effectieve sollicitatieprocedure. Daarnaast is er extra aandacht voor sollicitanten met een achterstand op de arbeidsmarkt.  

Categorieën persoonsgegevens

 • NAW-gegevens
 • contactgegevens
 • Gegevens in CV (onder meer werkervaring, cognitieve testen)
 • Justitiële en strafrechtelijke gegevens;
 • Eventuele diploma’s en cognitieve tests.

Grondslag
DNB verwerkt deze persoonsgegevens, omdat DNB een gerechtvaardigd belang heeft in het kader van de werving en selectie van nieuwe werknemers (AVG artikel 6, eerste lid, onder f). Voor het opvragen van uw justitiële gegevens, ten behoeve van de antecedentencheck vereist de Justitiële Informatiedienst uw toestemming.

Uw persoonsgegevens en derden
DNB verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden. 

zie ook onze privacy notice voor sollicitanten

Gastgebruikers
Gastgebruikers zijn die personen die gebruik maken van delen van de digitale faciliteiten die DNB biedt in het kader van samenwerking. Gastgebruikers hebben geen gezagsverhouding met een DNB-manager.

DNB verwerkt voor gastgebruikers de volgende zaken:

 • Beheren digitale bedrijfsmiddelen
 • Behandelen van meldingen incidenten en misstanden
 • Screening
 • Beschikbaar stellen van gegevens- en communicatie-technologie zoals email, telefoons en teleconferencing applicaties en noodzakelijke verwerkingen hiervoor
 • Bijzonder onderzoek bij vermoeden integriteitschending
 • Controle gebruik digitale bedrijfsmiddelen onder andere door middel van analyse logfiles, ten behoeve van het bewaken van de betrouwbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van DNB gegevens.

Categorieën persoonsgegevens

 • NAW-gegevens
 • Telefoon en e-mailadrese

Grondslag
DNB  verwerkt uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk voor de uitvoering van een wettelijke verplichting die op DNB rust (AVG artikel 6, eerste lid, onder c) of omdat DNB een gerechtvaardigd belang heeft in het kader van haar bedrijfsprocessen (AVG artikel 6, eerste lid, onder f).