Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Privacy statement sollicitanten DNB

Met dit privacy statement informeren we je over welke persoonsgegevens van sollicitanten wij verwerken, voor welke doeleinden we dat doen, hoe wij aan die persoonsgegevens komen en welke rechten je hebt op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Op wie is dit privacy statement van toepassing?
Dit privacy statement is van toepassing op iedereen die solliciteert bij DNB.

Welke persoonsgegevens verwerken we?
We verwerken jouw contactgegevens en de persoonsgegevens die voorkomen in je CV, je motivatiebrief en de andere relevante stukken die je indient. Deze persoonsgegevens zijn afkomstig van jouzelf.

Cookies op werkenbijdnb.nl
Wanneer je de website werkenbijDNB.nl bezoekt wordt gebruik gemaakt van cookies, zie hiervoor de WerkenbijDNB.nl cookie-statement.

Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?
Wij verzamelen en verwerken bovengenoemde persoonsgegevens voor de werving en selectie van nieuwe werknemers. Jouw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan waarvoor je deze aan ons hebt verstrekt.

Rechtsgrond van de verwerking
We verwerken persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang.

Persoonsgegevens delen met verwerkers en derden
Soms is het nodig jouw persoonsgegevens te delen met verwerkers. Zo kunnen we voor het verwerken van jouw persoonsgegevens partijen inschakelen die aan te merken zijn als verwerker in de zin van de AVG. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de AVG daaraan stelt. Daarnaast is het soms nodig jouw persoonsgegevens te delen met andere derden, mogelijk worden jouw persoonsgegevens gedeeld met partij(en) voor het afnemen van (e-)assessments.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Wij bewaren persoonsgegevens van afgewezen sollicitanten gedurende maximaal één maand ná afronding van het sollicitatieproces. Hierna worden jouw gegevens geanonimiseerd, dat wil zeggen dat uitsluitend de niet meer tot jouw persoon herleidbare data in ons systeem blijft bestaan ten behoeve van rapportages.

Het kan zijn dat we je vragen of we jouw persoonsgegevens langer dan één maand mogen bewaren ten behoeve van een mogelijke match met andere of toekomstige vacatures. Wanneer je hiervoor toestemming geeft bewaren we jouw gegevens gedurende maximaal één jaar in de talentpool. Je krijgt dan ook toegang tot de kandidatenportal waarin je op elk gewenst moment jouw gegevens kunt wijzigen, kunt aanvullen of kunt laten anonimiseren.

Wanneer er binnen dat jaar geen voor jou passende vacature ontstaat, nemen we contact met je op om na te vragen of je nog langer in de talenpool opgenomen wilt blijven. Is dat niet het geval, dan worden jouw gegevens geanonimiseerd.