Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Externe communicatie

DNB verwerkt persoonsgegevens voor externe communicatie. Op deze pagina leest u meer hierover.

In de externe communicatie verwerkt DNB persoonsgegevens voor:

 • publieksvoorlichting (bijvoorbeeld een FAQ)
 • nieuwsbrieven en toezending publicaties (persoonsgegevens van abonnees op de nieuwsbrieven van DNB
 • perswoordvoering (persoonsgegevens van journalisten voor het toesturen van publicaties, uitnodigingen et cetera)
 • evenementen, zoals congressen (persoonsgegevens van externen die zich opgeven voor deelname aan evenementen)
 • de website dnb.nl:
  • De webserver van DNB logt sessie-gegevens, waaronder de bezochte pagina’s, de duur van het bezoek, type browser en type operating systeem. De sessie-gegevens die worden vastgelegd is door DNB niet tot een persoon te herleiden en wordt alleen gebruikt om statistieken van het bezoek vast te leggen. Deze statistieken worden gebruikt voor het evalueren en verbeteren van de DNB-website.
  • Het is mogelijk via de DNB-website publicaties te bestellen. Om te voorkomen dat u bij meerdere bestellingen tijdens hetzelfde bezoek steeds opnieuw uw persoonlijke gegevens moet invullen, worden die gegevens in een zogenoemde sessie-cookie op uw computer opgeslagen. Na het afsluiten van het bezoek aan de DNB-website verdwijnt deze gegevens automatisch van uw computer.
 • Via Innovation Hub geven AFM en DNB gezamenlijk ondersteuning bij uw vragen over toezicht en bijbehorende regelgeving rond innovatieve financiële producten en diensten.
 • DNB maakt gebruik van social mediakanalen, zoals Twitter, LinkedIn, Instagram en YouTube, en diensten van derde partijen met betrekking tot social media, zoals analyse daarvan, om het sentiment te monitoren en om de dialoog met het publiek aan te gaan. Dit doet DNB in lijn met haar communicatiestrategie en om haar transparantie en positionering in de maatschappij te bevorderen.
 • E-mail vangnet. Alle verzonden en ontvangen email wordt, totdat anders wordt besloten, blijvend bewaard. In uitzonderlijke gevallen en altijd met toestemming directie, kunnen deze mails doorzocht worden.
 • DNB kan met externe partijen communiceren via teleconferencing applicaties. De mogelijkheid bestaat agenda’s extern te delen.

Categorieën persoonsgegevens

 • NAW-gegevens;
 • Contactgegevens;
 • Loggingsgegevens;
 • Persoonsgegevens in verzendlijsten;
 • Persoonsgegevens in communicatie, waaronder ook berichten op sociale media. 

Grondslag
DNB verwerkt deze persoonsgegevens, omdat u hier toestemming voor heeft gegeven (AVG artikel 6, eerste lid, onder a), omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar publieke taak (AVG artikel 6, eerste lid, onder e) en/of omdat DNB een gerechtvaardigd belang heeft met betrekking tot de bedrijfsvoering en optimalisatie daarvan en het bereiken van onze marketing doelstellingen, mits uw belangen niet zwaarder wegen (AVG artikel 6, eerste lid, onder f).

Uw persoonsgegevens en derden
DNB verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden. Wel maakt DNB bij de verwerking gebruik van diensten van derde partijen die uw gegevens ten behoeve van DNB en onder de verantwoordelijkheid van DNB kunnen verwerken.