Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Verwerken bankbiljetten en falsificaten

DNB zet zich in voor schone, gave en echte eurobankbiljetten. Daarnaast werkt DNB mee aan de bestrijding van valsmunterij. Zo controleert DNB gebruikte biljetten op echtheid, beschadiging, vervuiling en echtheid. Bij aanvragen of meldingen over bankbiljetten verwerkt DNB persoonsgegevens.

Beschadigde en vervuilde bankbiljetten
Als u in het bezit bent van beschadigde bankbiljetten, dan kunt u een aanvraag doen om de waarde van het beschadigde bankbiljet vergoed te krijgen. Hiertoe vult u een aanvraagformulier en ondertekent dit. U stuurt dit met het geld op per post, u komt langs bij de balie van DNB of doet een verzoek via het Digitaal Loket Omwisselverzoeken. Voor de financiële afwikkeling van die aanvragen verwerkt DNB persoonsgegevens.

 

Categorieën persoonsgegevens

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum
 • IBAN
 • Handtekening
 • kopie van het identiteitsbewijs

Grondslag
DNB verwerkt persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar publieke taak (AVG artikel 6, eerste lid, onder e).

Verstrekking
DNB verstrekt uw persoonsgegevens enkel aan derden in geval aangifte wordt gedaan.

 


Valse bankbiljetten
Valse bankbiljetten kunnen via een formulier of bij de balie van DNB aan DNB worden verstrekt. Voor de afwikkeling van deze bankbiljetten verwerkt DNB persoonsgegevens.

Categorieën persoonsgegevens

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum
 • IBAN
 • Handtekening
 • kopie van het identiteitsbewijs.

Grondslag
DNB verwerkt deze gegevens daar dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar publieke taak (AVG artikel 6, eerste lid, onder e).

Verstrekking
DNB verstrekt uw persoonsgegevens enkel aan derden in geval aangifte wordt gedaan.

 

Kasbalie
DNB helpt particuliere klanten (individu en bedrijven) met verzoeken aangaande chartaal geld, waarbij controles worden uitgevoerd, in het bijzonder ter voorkoming van witwassen.

Categorieën persoonsgegevens

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum
 • IBAN
 • Handtekening
 • kopie van het identiteitsbewijs.

Grondslag
DNB verwerkt deze gegevens daar dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar publieke taak (AVG artikel 6, eerste lid, onder e).

Uw persoonsgegevens en derden
DNB verstrekt uw persoonsgegevens enkel aan derden in geval aangifte wordt gedaan.