Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB zet zich in voor schone, gave en echte eurobankbiljetten. Zo controleert DNB gebruikte biljetten op echtheid, beschadiging en vervuiling. Daarnaast werkt DNB mee aan de bestrijding van valsmunterij. Bij aanvragen of meldingen over bankbiljetten verwerkt DNB persoonsgegevens.

Beschadigde en vervuilde bankbiljetten

Als u in het bezit bent van beschadigde bankbiljetten, dan kunt u een aanvraag doen om de waarde van het beschadigde bankbiljet vergoed te krijgen. Dat kan zowel via een aanvraagformulier als bij de balie van DNB. Voor de financiële afwikkeling van die aanvragen verwerkt DNB van de aanvrager de volgende gegevens:

  • NAW-gegevens
  • geboortedatum
  • IBAN
  • handtekening
  • kopie van het identiteitsbewijs

DNB verwerkt persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar publieke taak (AVG artikel 6, eerste lid, onder e). DNB bewaart de gegevens vijf jaar.

Valse bankbiljetten

Valse bankbiljetten kunnen via een formulier of bij de balie van DNB aan DNB worden verstrekt. Voor de afwikkeling van deze bankbiljetten verwerkt DNB van de afzender de volgende gegevens:

  • NAW-gegevens
  • geboortedatum
  • IBAN
  • handtekening
  • kopie van het identiteitsbewijs.

DNB verwerkt deze gegevens daar dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar publieke taak (AVG artikel 6, eerste lid, onder e). De gegevens worden vijf jaar bewaard.

Kasbalie

DNB helpt particuliere klanten (individu en bedrijven) met verzoeken aangaande chartaal geld, waarbij controles worden uitgevoerd, in het bijzonder ter voorkoming van witwassen.