Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Afwikkelen van betalingsverkeer

DNB verwerkt persoonsgegevens om betalingsverkeer tussen financiële instellingen mogelijk te maken, om onderpanden en waarden bij monetaire operaties in bewaring te nemen, en voor kredietverlening aan banken. Daarnaast verwerkt DNB persoonsgegevens voor betalingsverkeerbeleid en marktinfrastructuurbeleid.

Categorieën persoonsgegevens
Gegevens noodzakelijk voor het afwikkelen van de financiële gegevensstromen, waaronder IBAN, bankrekeningnummers, naam rekeninghouder, omschrijving transactie.

Grondslag
DNB verwerkt deze persoonsgegevens, omdat dat noodzakelijk is voor de uitvoering van haar publieke taak als centrale bank (AVG artikel 6, eerste lid, onder e).

Uw persoonsgegevens en derden
DNB verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dat voor de afwikkeling van de betaling noodzakelijk is.