Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Voeren van een financiële administratie

DNB verwerkt persoonsgegevens van crediteuren voor haar financiële administratie. Crediteuren zijn veelal leveranciers waarvan DNB producten en/of diensten afneemt. Soms vindt voorafgaand aan het sluiten van een contract een aanbesteding plaats.

DNB sluit overeenkomsten met bedrijven, bijvoorbeeld bij de inkoop van kantoorartikelen. Van leveranciers worden contactgegevens van contactpersonen geregistreerd. DNB verwerkt deze persoonsgegevens, omdat dat noodzakelijk is voor de totstandkoming en/of uitvoering van overeenkomsten met leveranciers. Dit is een gerechtvaardigd belang als onder AVG artikel 6, eerste lid, onder f). 

Aanbestedingen
Bij aanbestedingen verwerkt DNB de persoonsgegevens die inschrijvers moeten invullen op het Uniform Europees Aanbestedingsdocument en die voorkomen in de bijbehorende bewijsstukken. 

Overig:

  • het voldoen aan betalings- en inningsverplichtingen;
  • het betalen van declaraties van medewerkers;
  • het beheren van de salarisadministratie;
  • het voldoen aan de op DNB rustende fiscale verplichtingen;
  • het ontwikkelen en bewaken van het financiële beleid van DNB.

Categorieën persoonsgegevens

  • Financiële gegevens
  • Gegevens van medewerkers (BSN, rekeningnummer, loongegevens)
  • Persoonsgegevens in de declaraties, offertes en notas.

Grondslag
Het gerechtvaardigde belang van DNB om een deugdelijke financiële administratie te voeren, zodat zij haar betalingsverplichtingen kan voldoen (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

Er kunnen ook verwerking voortkomen uit wettelijke verplichtingen, zoals het afdragen van loonbelasting (artikel 6 lid 1 sub c AVG). 

Uw persoonsgegevens en derden
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.